+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İbadet Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İbadet Nedir Kısaca
  İbadet

  Din; inanç, prensip ve sorumlulukların bir araya gelmesiy le oluşur. Dinde ibadet, inancın gerektirdiği davranışlar dır. Kişi kutsal saydığı varlığa karşı bazı sorumluklar taşır.

  ilahî dinler, ortak bir kaynaktan geliyor olması dolayısıy la benzer özellikler taşırlar. Bütün peygamberler ulu olan Allah'a inanmayı ve O'na kulluk yapmayı tavsiye etmiştir.

  Vahye dayalı dinlerde ibadet olarak öncelikle namaz ve dua vurgulanmıştır. Dua; isteklerin Allah'tan dilenmesi dir. Maddi ve manevi problemlerle karşılaştığında, mut lu olduğu zamanlarda kişi Allah'a yönelir ve yardım is ter ya da şükrünü belirtir. Dua, inananın yaşamında çok önemli bir yere sahiptir.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  İbadet Allah yolunda ilerleyip sürekli ibadet edip güzel şeyler yapmamızdır.Bunu yaparak Allah'a ibadet etmiş oluruz.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İbadet bireylerin mensup oldukları dinin inanç ve emirlerine göre yerine getirdikleri şeylerdir. örneğin islam dinine göre namaz kılmak , oruç tutmak , zekat vermek , salavat çekmek ,kurban kesmek bunların hepsi birer ibadettir.
+ Yorum Gönder