+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Ahlak Kısaca Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ahlak Kısaca Nedir


  Ahlak


  Her dinde yapılması gereken ahlak kuralları vardır. Dü rüstlük, iyilik, büyüklere saygı, yardımseverlik, küçükleri koruma ve sevme gibi toplum tarafından sevilen davranışlar övülürken, topluma ve insana zarar veren davra nışlar (adam öldürme, zina, yalancılık, hırsızlık, kötü dü şünce vb.) yasaklanmıştır.

  Yahudiler ahlak ilkelerini, On Emirle, özet bir biçimde or taya koymuştur. On Emir içerisinde bu prensipler; "An ne ve babana saygı göstereceksin, insan öldürmeyecek sin, zina etmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, yalancı şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine karşı açgöz lülük etmeyeceksin." şeklinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra Yahudiliğin kutsal kitabında hile yapmak, ya lan söylemek, haksızlık etmek ve içki içmek kötü dav ranışlar arasında sayılırken, doğruluk, temizlik ve fakir lere yardım etmek övülerek yapılması tavsiye edilmiştir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Her dinde , evde ,toplumda uyulması gereken ahlak kuralları vardır. bu ahlak kuralları toplumsal düzenin oluşmasını ve insanların birbirleriyle barışçıl bir ortamda yaşamasını sağlar. bir toplumda yaşayan bireylerin ahlak kurallarına uymadığını düşünün işte o zaman ortamda kaos meydana gelir.
+ Yorum Gönder