+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Iğdır Fiziki Yapı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Iğdır Fiziki Yapı Hakkında Bilgi
  Iğdır Fiziki Yapı İle İlgili Bilgi


  İl topraklarının güney ve batı kesimi yüksek dağlarla çevrili olup, kuzey ve doğu bölümleri ovalıktır. Ovalar ile dağlar arasında yükseklik farkı çoktur.Karasu-Aras Dağları il topraklarını engebelendirir. Başlıca dağları Perili Dağı ile Zor Dağıdır. Ağrı Dağının doruğu 5137 m olup, dağ Ağrı-Iğdır sınırı üzerindedir. Doruk Iğdır il sınırları içinde kalır. Ağrı Dağının Iğdır iline bakan yamaçlarının büyük kısmı beş bin metreden yüksektir.

  İl topraklarının büyük kısmını Iğdır Ovası kaplar. Ova, Ağrı Dağının kuzeyinde olup, 750 km2 civârında genişliğe sâhiptir. Ovanın ortalama yüksekliği 850 m civârındadır. Verimli bir ova olan Iğdır Ovasının Nahcıvan sınırına doğru uzanan bölümüne Dil Ovası ismi verilir.

  Dağlardan kaynaklanan suları Aras Irmağı toplar. Aras Irmağı, Iğdır Ovasını suladıktan sonra ülke topraklarından çıkana kadar tabiî sınır çizer.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Iğdır ilinin güneyi ve batısı yüksek dağlar ile çevrilidir. Kuzey ve doğu bölümleri ovalarla çevrilidir. Dağlar ile ovalar arasındaki yükseklik farkı çoktur. Ağrı dağının dorukları ığdır ilinin sınırları içerisindedir.Dağlar nedeni ile oluşan suyu aras ırmağı toplayıp ığdır ovasını sulayıp ülke toprakları dışına akmaktadır.
+ Yorum Gönder