+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda tefekkürle ilgili dua Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  tefekkürle ilgili dua
  Tefekkürle ilgili dua


  Cenâb-ı Hak buyuruyor:

  “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken (dâimâ) Allâh’ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler (ve şöyle derler): Rabbimiz! Sen bu (âlemi) boşuna yaratmadın, Sen’i tesbîh ederiz, bizi cehennem azâbından koru!” (Âl-i İmrân, 191)


  Rasûlullah (sav) buyurdular:

  “Tefekkür gibi ibadet yoktur.” (Beyhakî, Şuab, IV, 157)

  Lokman (as) yalnız başına tenhâ bir yerde oturup tefekkür etmeyi çok sever ve bunu sık sık tekrarlardı.

  Kendisine:

  “–Sen umûmiyetle yalnız oturuyorsun. İnsanlarla oturup sohbette bulunsan daha münâsip olmaz mı?” diye sorulduğunda şu cevabı verdi:

  “–Uzun müddet yalnız kalmak, tefekküre daha müsaittir. Uzun süre tefekkürde bulunmak da, insanı Cennet’in yoluna sevk eden bir kılavuzdur.” (Osman Nûri Topbaş, Tefekkür, Erkam Yay.)

  Kısa Günün Kârı

  Tefekkürde bulunmak insanı cennet’in yoluna sevk eden bir kılavuzdur.

  Lügatçe

  tefekkür: Düşünme, zihin yorma; düşünülme.
  tesbîh etmek: Cenab-ı Hakk'ı (cc) şânına lâyık ifadelerle yâdetmek.
  tenhâ: Boş, ıssız.
  umûmiyet: Genellik.
  münâsip: Uygun, yerinde. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Tefekkür daima ve her zaman zikir ve şükür halinde olan insanlara ne mutlu bu insanlara çok güzel bir mekan yaratılmış ve orada ibadet yoktur orada sadece nimet ve bereket vardır.
+ Yorum Gönder