+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Akşam Okunacak Dua Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Akşam Okunacak Dua
  Akşama çıktığında üç def'a:

  Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez. (23) 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Peygamber efendimiz, hazret-i Ali’ye buyurdular ki:

  Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma!

  1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan,

  2. 4000 dirhem sadaka vermeden,

  3. Kâbe’yi ziyaret etmeden,

  4. Cennette yerini hazırlamadan,

  5. Küs olduğun biriyle barışmadan.

  Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:

  1. 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.

  2. 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.

  3. 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir.
  4. 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.


  5. 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.
+ Yorum Gönder