+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda İstiklal Savaşı Sırasında Bir Türk Kızının Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  İstiklal Savaşı Sırasında Bir Türk Kızının Duası
  İstiklal Savaşı Sırasında Bir Türk Kızının Duası Kısaca Bilgi

  Ak saçlı ihtiyarlar, bağrı yanık analar, gönlü yaralanmış yetimler, bütün Türk ve Müslüman kulların hep birden duaya geldik.
  Sesimiz, sana minarelerden, memleketimin bütün müslüman dünyasına ses veren mabedlerinden yükseliyor
  Kalbimizi sana açtık.
  Gözlerimizde senin nurun, kalbimizde
  senin vecdin, ruhumuzda senin aşkın var
  Mabedlerinde ağlayan, surların üzerinde feryat eden,
  müslüman iklimlerinde matem tutan
  yeisli Türk sedasını işiten Tanrım.
  Bizi de dinle
  Ruhumuzdan kopan feryadlara acı ve bizi koru Allah’ım

  Günahlarımıza tövbe ederek
  şehidlerimizin ruhundaki kutsiyete sığınarak sana secde ediyoruz Müslüman ruhunu temsil eden camilerine haç diktirme Allah’ım
  Yedi yüz seneden beri minarelerinde
  okunan ezan sesine bizi hasret ettirme Allah’ım

  Topraklar altında millet için ölen şehitlerini mezarında ağlatma Yarabbi
  700 seneden beri denizlerin hâkimi, şarkın hâkimi olduk. Bizi düşmanlarımıza esir eyleme Yarabbi

  Şarkın üstünde dalgalanan matem sancağı bütün esir olan müslüman dünyasının matemini ilân ediyor.
  İşte, biz, bugün, o siyah bayrağın altında ruhumuzdan taşan hıçkırıklar arasında sana yalvarıyoruz Allah’ım

  Asırlardan beri hükümran olan Türkün, bugün bütün milletlerin telin edeceği bir zulm ile mukaddesatı, istiklâli hayatı, her şeyi mahvoluyor
  Biz, Allah’ım, senin adâletine sığındık.
  Bizim, her adâletin fevkinde, her kavmin üstünde en büyük kuvvetimiz olan
  Allah’ım, seksen milyon Türkün kalbinde senin vecdin, senin aşkın var.
  Ve, biz bu aşk ile Türk’ün hakkını bütün cihana, milletlerine bağıracak ve anlatacağız.
  Türkler, ancak Türk sultanının, halifesinin hükmünde yaşar.
  Ve, biz hürriyetimiz için, seksen milyon Türk, genç, ihtiyar, kadın, çocuk sesimizi işittirinceye kadar bağıracağız.
  Cihadımıza sen zahir ol Yarabbi

  Sesini, sana ilâhi mabedlerinden tekbirler, tehlillerle yükselten Türk’ün sesini işit ve bizi kurtar Allah’ım

  Huzurunda diz çöktük, sana bütün vicdanımız, bütün imanımızla yalvarıyoruz. İmdat dileyen yaşlı gözlerimiz, merhametine sığınan matemli kalplerimiz, hicran dolu ruhumuzla sana ibadet ediyoruz ve yalvarıyoruz Hükümran olduğumuz topraklarda bizi süründürme Allah’ım

  Camilerimizde yanan din ve iman kandillerini söndürme Allah’ım

  Fatihlerin, bütün hakanların şan ve
  şeref ülkesinde olan hilâlini eksik etme Allah’ım

  Düşmanlara hakkın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allah’ım

  ( Ömer Sami COŞAR’ın 1919 yılı gazetelerinden
  derlediği “İstiklal Harbi Gazetesi'nden )

  Tüm sehidlerimizin ruhu şad olsun.

  Türk kızına yakışır bir dua.

  Amin 2. The_MEncH
  Özel Üye

  İstiklal Savaşı resim ve dua

  İstiklal Savaşı resim ve dua 1.jpgstiklal-sava-resim-ve-dua.jpg
+ Yorum Gönder