+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Peygamberimizin Dualarından Birisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sen_AY
  Devamlı Üye

  Peygamberimizin Dualarından Birisi

  Peygamberimizin Dualarından Birisi hakkında


  "Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü*mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.”
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Peygamberimizin Dualarından Birisi
  peygamber efendimizin dası.gif
  Ebu Musa el –Eşari’den rivayete göre Peygamberimiz- sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi:

  ”Ya Rab, benim hatalarımı,bilmeden yaptıklarımı,işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle.Allah’ım ,benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi,hata ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle.”(Buhari Deavat,60;Müslim,70)

  Enes bin Malik radıyallahu anh-tan rivayete göre peygamberimizim çok kere duası:

  “Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik,güzellik ver.Bizi ateş azabından koru.” (Bakara-201)

  Mugire bin Şu’be ‘den rivayetle Resulullah (sav) efendimizin dualarından biride şöyledir:

  “Başka ilah yok, ancak Allah var.O’nun şeriki yoktur.Mülk onundur;hamd de O’nundur.O her şeye kadirdir.Allah’ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur vermediğini verecek de yoktur.Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez.Servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz.”(Müslim;Salat193;Tirmizi Salat,108;Muvatta;Kader;Buhari,Ezan;İbn Hanbel ;Müsned3/87)

  “Ey Rabbim!Beni iyilik ettiği zaman sevinen,kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.”(Camiu’s_Sağir)

  “Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim!Kalbimi dinin üzere sabit kıl.” (Tirmizi Deavat,85)

  İbn Abbas-radıyallahu anh-dan rivayete göre Resul-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem:” Babanız İbrahim aleyhisselam da İsmail ve İshak aleyhisselamı böyle istiaze ederdi diyerek torunları Hasan ve Hüseyin-radiyallahu anhüma-yı Allah’a sığındırır ve derdi ki:

  “Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her isabet edici gözden Allah’ın tam kelimeleriyle Allah’a sığınırım.” (Buhari,Enbiya,10;Kenzül İrfan,148)
+ Yorum Gönder