+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda 14. Yüzyıl Halk Edebiyatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  14. Yüzyıl Halk Edebiyatı
  14. Yüzyıl Halk Edebiyatı kısaca 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  14. Yüzyıl Halk Edebiyatı Hakkında Bilgi


  14. Yüzyıl Halk Edebiyatı Hakkında Bilgi.jpg
  Bu yüzyılın en önemli eseri Kitab-ı Dede Korkut ‘tur.Bu kitapta hikayeler Oğuz Türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. Kitapta Oğuz Türkleri’nin Gürcüleri, Rumlar, Ermeniler ve diğer Türk boylarıyla yaptıkları barışlar anlatılır. Hikayelerde nazım, nesir iç içedir. Dili destansı bir dildir. Bazı yönleriyle destana benzer. Bu yüzden destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünü olarak olarak görülür.

  Bu asırdaki en ünlü şair, Yunus tarzı söyleyişleriyle ün kazanan tekke şairi Kaygusuz Abdal’dır.
+ Yorum Gönder