+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Düzyazı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Düzyazı Nedir
  halk edebiyatında düzyazı nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türk Halk Edebiyatında Düzyazı (Nesir)

  Türk halk edebiyatı'nın düzyazı alanındaki öyküleri, Türk, Arap ve İran-Hint kaynaklı olmak üzere 3 grupta toplanır.
  Türk kaynaklı öyküler arasında; Dede Korkut, Köroğlu, Danişmendname gibi serüven-kahramanlık öyküleri, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Karacaoğlan ile İsmigan Sultan, Emrah ile Selvihan Furkan ile Gülçin gibi âşıkların yaşam öyküleri çevresinde gelişen öyküler yer alır.

  Halk Edebiyatında Düzyazı.jpg
  Doğu Anadolu’da kaside adı verilen küçük öyküler, Güney Anadolu’da bozlaklar, meddah öyküleri ve Nasreddin Hoca fıkraları da halk edebiyatının düz yazı örneklerindendir.

  Yusuf ü Züleyha, Ebu Müslim, Battalname, Leyla ile Mecnun da Arap kaynaklı öykülerin en yaygın olanları ve bilinenleridir.

  Hint-İran kaynaklı öykülerin en ünlüleri arasında Ferhat ile Şirin, Kelile ve Dimne sayılır.

+ Yorum Gönder