+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Dini Tasavvufi Halk Edebiyatında Ilahi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatında Ilahi Nedir
  dini tasavvufi halk edebiyatında ilahi nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatında İlahi

  İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı kapsamında, bir yandan şaman şiirinin izleri*ni taşıyan, diğer yandan da düşünsel olarak İslam dini ve tasavvufla beslenen dinsel halk edebiyatı oluşmuştur.

  Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı.jpg
  Bu edebiyat, işlediği konularla halk dilini, düşüncesini, duygu ve inancını esas ala*rak toplumsal kesimlerin bütününe seslenmektedir. Dinsel halk edebiyatı, Ah*met Yesevi’nin Hikmet‘lerindeki öğretici unsurları, Yunus Emre’nin ilahilerindeki duygu ve düşünceleri aşılama, inandırma ve coşturma isteğini günümüze kadar sürdüregelmiştir. Dinsel halk edebiyatı bu yanıyla geniş toplumsal kesimler arasın*da birleştirici, ortak duyguları zenginleştirici bir işlev kazanmıştır. Mesaj iletme kaygısından dolayı İslami halk edebiyatı ürünlerinde dinsel temalar ağırlık taşı*maktadır.

  İslam dini ve tasavvufla beslenen dinsel halk edebiyatını anlamak için, tasavvufu bil*mek zorunludur.

+ Yorum Gönder