+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Mani Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Mani Nedir
  Benim Halk Edebiyatı içerisinde Mani konulu kısa ve öz olacak bir şekilde yazı yazmanızı istiyorum ama kısa bilgiler içermesini isterim. 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halk Edebiyatında Mani Hakkına Bilgi

  Mâni halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli 4 dize*den oluşur. Birinci ikinci ve dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize serbesttir, uyak düzeni harflerle şöyle gösterilir: a a x a

  Halk Edebiyatında Mani.jpg

  Birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır.


  Mânilerin ilk iki dizesi, uyağı doldurmak ya da temel düşün*ceye bir giriş yapmak için söylenir. Genellikle asıl söylenmek iste*nen düşünceyle anlam yönünden ilgisi pek yokmuş gibi görünse de konuya bağlı olarak yorumlanabilir. Üçüncü dizenin serbest olması mâni söyleyene kolaylık sağlar. Temel duygu ve düşünce son di*zede ortaya çıkar.

  Anlamlı bir dize ya da uyak bulunamadığı durumlarda, birinci dizede, anlamlı bir sözcüğün hitap biçiminde yinelenmesiyle dize dol*durulur ya da türlü çağrışımlar yaratabilecek uydurma bir söz*cükle uyak sağlanır. Aşağıdaki mânilerin birinci dizelerinde, mâni*nin girişinde anlamsız sayılabilecek rast gele sözcükler kullanıla*rak ölçü doldurulmuştur:

+ Yorum Gönder