+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Halk Edebiyatında Türler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Türler Hakkında Bilgi
  Sizlerden bana Halk Edebiyatı içerisindeki Türler hakkında kısa bir bilgi istiyorum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Halk Edebiyatında Türler

  Âşık edebiaytı nazım türleri genellikle koşma ve semâi biçimiyle yazılır. Bu türler koşma ve semâilerden konuları bakımından ayrılır.

  Halk Edebiyatında Türler.jpg


  GÜZELLEME: Doğa güzelliklerini anlatmak ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için yazılan şiirlerdir.

  Dinleyin ağalar medhin eyleyim Yokuşa yukarı kekli sekişli

  Elma yanaklımın kara kaşlımın İnişe aşağı tavşan büküşlü

  O gül yüzlerine kurban olayım Düşmanın görünce şahin bakışlı

  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın Kuğuya benziyor boynu kıratın

  Noksani Köroğlu


  TAŞLAMA: Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.

  Ormanda büyüyen adam azgını

  Çarşıda pazarda insan beğenmez

  Medres kaçkını softa bozgunu

  Selam vermek için kesan beğenmez

  Kazak Abdal

  KOÇAKLAMA:
  Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir.

  Köroğluyum medhim merde yeğine

  Koç yiğit değişmez cengi düğüne

  Sere serpe gider düşman önüne

  Ölümü karşılar meydan içinde

  AĞIT: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen şiirlerdir (Anonim halk şiiri ürünü olan ağıtlar da vardır).

  Civan da canına böyle kıyar mı

  Hasta başın taş yastığa koyar mı

  Ergen kıza beyaz bezler uyar mı

  Al giy allı balam şalların hani

  Hıfzi

  MUAMMA: Kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin okuyucu tarafından anlaşılmasını, bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını isteyen bir tür manzum bilmecedir.

  NASİHAT: Bir şey öğretmek,bir düşüncenin yayılmasına çalışmak gibi amaçlarla söylenen didaktik şiirlerdir.

  NOT: “Destan, ilahi, nefes ve deme”, hem birer nazım biçimi, hem de tür olarak değerlendirilir

+ Yorum Gönder