+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Saltanatın Kaldırılmasının Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Saltanatın Kaldırılmasının Önemi
  Saltanatın Kaldırılmasının Önemi
  Saltanatın Kaldırılması.jpg
  Saltanatın Kaldırılması veya Padişahlığın Kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasım 1922de kabul ettiği “Osmanlı İmparatorluğunun münkariz olduğuna dair” 308 numaralı kararname ile gerçekleşmiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek “İstanbul’daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 [1920]‘de tarihe intikal ettiğini” bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.

  Saltanatın Kaldırılmasının Önemi

  1) Birinci TBMMnin ilk ve tek inkılabıdır.

  2) Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış esas inkılaptır.

  3) Cumhuriyete geçiş süresi hızlanmış demokratik 1 düzenin kurulmasının önündeki en kritik ehemmiyet kaldırılmıştır.

  4) Halifelik ulusal egemenliğe bağlantılı sembolik 1 kurum halin getirilmiştir.

  Saltanatın 16 Mart 1920 tarihinden itibaren yok sayılması yerine bunu 23 Nisan 1920ye götürmek daha yerinde olurdu. Çünkü milli hakimiyet ilkesinin uygulanmaya başlamasından itibaren, şahsi hakimiyet son ermiştir. 16 Mart 1920 tarihinde saltanatın kalkmış sayılması TBMM birlikte kurulan düzenin hiç geçici olmadığını anlatmış bulunuyordu.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Saltanatın kaldırılması Türkiye devleti için Laikleşme yolunda ilerlemenin ilk ve en önemli adımıdır. 1921 yılında kabul edilen anayasa ile Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresi vardı ve saltanat bu ibareye çok ters düşüyordu. Saltanatın kaldırılması ile Cumhuriyet ilan edilmiştir.
+ Yorum Gönder