+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Eğitimle ilgili Bilgiler Forumunda Asit Baz Titrasyonu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Asit Baz Titrasyonu Nedir
  Asit Baz Titrasyonu Nedir

  Asit Baz Titrasyonu.jpg

  Asit baz titrasyonu, asidik olduğu bilinen bir çözeltiye belirli miktarlarda baz (damlatılarak) eklemek ya da bunun tam tersi yani bazik olduğu bilinen bir çözeltiye belirli miktarlarda asit ekleme işlemidir Temel amaç asit ya da bazın derişimini tespit etmektir
  Buradan da çözeltinin pH değerini kolayca hesaplayabiliriz Çözeltinin dengelendiği zamanı hassas olarak yakalamak için derişimi bilinmeyen çözeltinin içine indikatör konur İndikatör renk değiştirdiği anda titrasyon işlemi durdurulur İndikatör seçimi asit veya bazın tipine göre değişiklik gösterir çünkü indikatörlerin renk değişikliği göstereceği pH aralıkları farklıdır Titrasyon için kullanılabilecek birçok indikatör vardır İndikatör seçimi yaparken şu maddeleri göz önünde bulundurmalıyız:

  1) Kuvvetli asit ile kuvvetli bazın tepkimesi nötrleşme tepkimesi olacağından pH değeri 7 olur

  2) Kuvvetli asit ile zayıf bazın tepkimesi sonucu pH değeri 7 den küçük olur

  3) Zayıf asit ile kuvvetli bazın tepkimesi sonucunda pH değeri 7 den büyük olur

  Örneğin elimizde derişimi (konsantrasyonu) bilinmeyen bazik bir çözelti olsun Bu çözeltiden belirli bir miktar (hacim belli) alalım Bu çözeltinin içine derişimini bildiğimiz bir asit çözeltisi damlatmaya başlayalım Bildiğiniz gibi asit ve baz nötürleşme tepkimesi verir Bazik çözeltinin içerisine asit damlattıkça çözelti nötrleşmeye yaklaşacaktır ya da şöyle söyleyelim çözeltinin pH değeri azalacaktır Çözeltideki baz ve asitler dengeye geldiği noktada indikatörün etkisiyle aniden değişecektir Aslında indikatör dediğimiz maddelerde zayıf organik asit ya da organik bazdırlar Asit ve bazların dengelendiği noktada indikatör de eklenen asit ya da baz ile tepkimeye girer ve ani bir renk değişimi olur Tabi burada indikatörün hacmi genelde hesaba katılmadığı için çok küçük de olsa bir hata payı oluşur
 2. Acil

  Asit Baz Titrasyonu Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder