+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektronik Genel Bilgi Forumunda Elementlerin Devresel Tablosu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Elementlerin Devresel Tablosu
  Elementlerin Devresel Tablosu
  Devresel tablonun gelişmesinde sekiz sayısı önemli bir yer tutar. Genel olarak, atomun elektron sayısı sekizin herhangi bir çarpanı olduğunda yeni bir element devri başlar. Böylece, aşağıdaki koşullardan herhangi biri yerine geldiğinde, elemenlerin listesi bir dizi yatay sırayla (devirler) gösterilebilir:
  1. Bir elementin en dış tabakasında sekiz elektron bulunuyorsa.
  2. En dış elektronlar sekizden azsa, ama en dış tabakaya bitişik tabaka tamamlanmışsa.
  3. En dış tabaka sıfır ya da iki elektron, ona bitişik tabaka da sırasıyla 18 ya da 16 elektron kapsıyorsa. Elementlerin devresel tablosu bu temeller çerçevesinde geliştirilmiştir. Her element kendi karesine yerleştirilmiş ve öteki elemetlerle ilişkisi beirtilmiştir. Her kare, elementin adını ve kimyasal simgesini (sözgelimi H = hidrojen), elementin atom sayısını ve atom ağırlığı, erime ve kaynama noktaları gibi fiziksel bilgiyi kapsamaktadır.
  Sağ yandaki iki sütun, lantinit ve aktinit adı verilen dizileri simgelerler. Adlarını taşıdıkları elementlerden (lantan ve aktinyum) çok az farklılık gösterdiklerinden, aynı aynı kareler içinde yeralmalıdırlar.
  Kimyasal özellikler, aynı sütun içinde birbirini tekrarlar , aynı sıra boyunca ise sürekli değişirler. 2. Acil

  Elementlerin Devresel Tablosu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder