+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda 180 gün aldığım hapis cezasının 3600 tl para cezasına çevrildi temyiz etmek istiyorum Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  180 gün aldığım hapis cezasının 3600 tl para cezasına çevrildi temyiz etmek istiyorum
  hakkımda verilen hapis cezasının 3600 tl paraya çevrilmesi ve bu olayda suçsuz oluşumdan dolayı cezayı temyiz etmek istiyorum nasıl dilekçe yazmam gerekir 2. Mine
  Devamlı Üye

  yazacağınız dilekçe temyiz dilekçesi örneğinde olmalı,

  para cezası.jpg

  YARGITAY .. HUKUKDAİRESİ BAŞKANLIĞINA


  Sunulmak Üzere


  .. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
  Dosya EsasNo

  Karar No :2.  TemyizTalebinde

  Bulunan(Davacı) :. (TC No: ..)

  Buraya Adres yazınız  KarşıTaraf :..

  Vekili : Av.

  BurayaAdresi yazınız  KararTarihi :../../201.

  KararTebliğ Tarihi :/../201.

  TemyizBaşvuru Tarihi ://201.  Temyiz Konusu :İstanbul 12. Mahkemesinin 20/111 Esas, 01.12.201. tarih ve 201/444 Karar sayılı kararhükmünün temyizen bozulması istemini kapsamaktadır.  Kararın Özeti :İstanbul12. TüketiciMahkemesinin 2011/111 Esas sayı nolu dava dosyasında davalı yan "FıstıkOtomotiv" den satın almış olduğum 2011model marka ve model otomobilin gizli ayıplar içerdiğini, buna bağlıolarak beklediğim faydaları göremediğimden bahisle ödediğim 48.000,00TLninyasal faizliyle birlikte tarafıma ödenmesini yerel mahkemeden dilemiştim.

  Yerel mahkeme "bilirkişi" niniddialarımız doğrultusundaki tespit ve görüşlerini belirten raporuna rağmentalebimize red yönünde hüküm vermiştir.
+ Yorum Gönder