+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Halk Edebiyatında Kargış Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatında Kargış
  Kargış Nedir ,Halk Edebiyatında Kargış, Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Halk Edebiyatında Kargış

  Kargış “İlenç” ve “beddua” olarak da adlandırılan kargışlar başkaları için istenilen kötülükleri dile getiren sözlerdir.

  Yapılan kötü ve yanlış hareketler yüzünden kınama, belâ dileme, zor durumda kalınmasını isteme temeli üzerine kurulan kargışlar yapı özellikleri açısından alkışlar gibidir.

  Türkçe’deki kargışların sayısı alkışlara göre daha fazladır Kargışlarda ağırlıklı olarak görülen kavramların başında baş, ciğer ve göz gelmektedir Diğerleri şöyle sıralanabilir: Ağız, ayak, belâ, dert, dil, düşmek, ekmek, el, ev, kan, kapı, ocak, ölü, ölüm, yer, yürek ve yüz.

  Düşmek, el ve ocak kavramlarının alkış ve kargışlarda çokça kullanılması daha çok söyleyenin niyetiyle ilgilidir; her ikisinde de Allah’ın adı anılarak iyilikler istenebilir veya kötülük ve belâlara uğrama dile getirilebilir.

+ Yorum Gönder