+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Simya nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Simya nedir
  Kısaca Simya nedir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Simya nedir

  HAKKINDA KISACA BİLGİ SİMYA

  Simya veya Alşimi; (Arapça'daki "alkheemee" kelimesinden gelir, İngilizce'ye "alchemy" olarak geçmiştir). Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat'ı bünyesinde barındırır.

  Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur.

  Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus'a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm'le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar 'ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır.

  Günümüzde simya, mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

  Simyanın birçok yönü bulunmasına karşın günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir.

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Simya kesinlikle bir bilim değildir Simya ölümsüzlüğü bulma çabasıdır. Bu konuda bazı asılsız hikayeler anlatılır, ölümsüzlük iksirinin göle düşürüldüğü şeklinde anlatırlar. Fakat bunların gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Simya ile uğraşan kişilere bilim adamı denmez. çünkü ilk dediğim gibi. ''​Simya kesinlikle bir bilim değildir''
+ Yorum Gönder