+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Constantin gherea kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Constantin gherea kimdir
  Constantin gherea kimdir  Romanya'da bilimsel maddeci düşüncenin ilk sözcülerinden, Romanyalı sosyolog ve edebiyat eleştirmeni Ghera, bilimsel maddeci düşünce üstüne olduğu kadar, idealist burjuva felsefi ve sosyolojisinin eleştirilisine de ilişkin çalışmalar yayınlamış, Romanya'daki toplumsal ilişkiler üstüne incelemeler yapmış, Romanya'da toplumcu bir basının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

  Gherea, maddeci felsefenin bilimselliğinden, özellikle de maddeci tarih anlayışından yola çıkışla, feodalizmden kapitalizme, kapitalizmden de toplumculuğa geçişin nesnel temellerini ortaya koymuş, toplumsal ilerlemenin ölçütlerini formüllendirmiştir. Ülkenin sanayileştirilmesini toplumsal-ekonomik ilerlemenin başlıca önkoşulu olarak görür, Gherea, Spencer'ci evrimciliği olduğu kadar, anarşistlerin voluntarist ve metafizik öznelciliğini de eleştirerek, ütopik toplumculuk ile bilimsel toplumculuk arasındaki ayrımı tartışarak getirir.

  cons.jpg

  Romanyalı Toplumcular Ne İstiyor (1881), Yeni-kölelik (1910) ve Azgelişmiş ülkelerde Toplumculuk adlı yapıtlarında, Romanya'daki ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişimlerin bilimsel maddeci açıdan çözümlenişini' getirerek, toplumun dönüşüme uğratılmasının koşullarını ortaya koymaya çalışır. Yaptığı kuramsal çalışmalarla, Gherea, Romanya'da tarihsel gelişimlerin bilgisini derinleştirmiş, bütünsellik içinde ortaya koymuştur. (Bununla birlikte, tarımda kapitalist ilişkilerin gelişim derecesinin bir ölçüde küçümsendiği Yeni-kölelik adli yapıtında tekyanlı bir yaklaşım göze çarpar). Gherea, Romanya'da bilimsel maddeci estetik ile edebiyat eleştirisinin kurucusu olduğu gibi, ilk bilimsel maddeci estetikçi ve edebiyat eleştirmenlerindendir de. Bu alandaki Eleştirel İncelemeler adlı üç ciltlik yapıtı (1890/91, 1896, 1925/7), sanat ile gerçeklik arasındaki ilişkileri derinden ortaya koyar. Gherea, bir sanat yapıtının anlatım gücünün, yaşamsal hakikati imgesel olarak yansıtabilmesine bağlı olduğunu, bir sanat yapıtının içeriği ile biçimi arasında ayrılmaz bir birlik olduğunu vurgular.
 2. Zahra
  Üye

  Romen Sosyalist ve Başyazar olan Constantin, Sanat için Sanat fikrini benimsemiştir. Sosyolojik eleştiri alanında öncü sayılır ve Romanya Sosyal Demokrat Partisin de yaptığı çalışmaları ile ün kazanmıştır. Fransız Modeline göre hazırladığı bir çok eseri Romanya Edebiyatında yayınlanmıştır.
+ Yorum Gönder