+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Hilomorfizm hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Hilomorfizm hakkında bilgi
  Hilomorfizm hakkında bilgi


  Hilomorfizm kökeni Aristoteles'e dayanan bir kimlik anlayışıdır. Hilomorfizm temelli ruh anlayışı Katolik Kilisesi'nin bugün hâlâ benimsemeye devam ettiği bir ruh anlayışıdır ve Thomas Aquinas tarafından, var olan hilomorfik ruh anlayışının Katolik dogmalarına adaptasyonu ile geliştirilmiştir. Hilomorfik anlayışta, cismin özü formudur. Hilomorfik bir ruh anlayışında ruh, insanı rasyonal olarak düzenleyen prensiptir. Hilomorfik ruh anlayışı materyalistik bir yön içerir ve bu sebeple aslında çeşitli dinî dogmalarla garip çelişkiler ve sonuçlar yaratabilir. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Hilomorfizm eşyaların madde ve formun bileşimi olduğunu ideadır. Yani evrendeki her bireysel nesnenin heryerde birlikte varolan biri diğerinden kesinlikle ayrılmayan madde veya formadan meydana geldiğini belirtir.
+ Yorum Gönder