+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Fizik Tedavi Forumunda Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu Nedir
  Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu Nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu

  Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu.jpg

  CP beynin erken gelişim döneminde lezyon ya da anomalilere seconder olarak meydana gelen, ilerleyici olmayan ancak tabloda değişiklik görülebilen motor bozukluk sendromudur[1]. Motor bozukluklar; spastisite, kuvvetsizlik, koordinasyon bozukluğu, atetoz, rijidite ve tremorlar şeklinde olabilir. DolayısıylaCP, motor bozukluğa yol açan ve bulguları çocukluktan itibaren ortaya çıkan geniş bir aralıktaki serebral bozukluğu tanımlayan bir terim şemsiyesidir[2]. CP’li hastaların çoğunda kas güçsüzlüğüne eşlik eden hipertoni bulunmaktadır. Hipertoni bulguları spastisite, distoni veya rijidite olarak sayılabilir. CP’li hastalarda aynı zamanda başka nörolojik problemler de mevcut olabilmektedir: görme-işitme-konuşma problemleri, duyu kayıpları, mental retardasyon, epilepsi ve davranış bozuklukları
+ Yorum Gönder