+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda TURKCELL iletişim merkezinde staj örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  TURKCELL iletişim merkezinde staj örneği
  İşletme ile ilgili 30 Günlük Staj Dosyası Örneği

  1- 07/07/2008 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı

  2- 08/07/2008birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı
  3- 09/07/2008Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı
  4- 10/07/2008 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi Kdv durumlarına bakıldı
  5- 11/07/2008 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi
  6- 12/07/2008 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi
  7- 14/07/2008 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi
  8- 15/07/2008 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi
  9- 16/07/2008 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı
  10- 17/07/2008 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı
  11- 18/07/2008 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı
  12- 19/07/2008 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi
  13- 21/07/2008 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi
  14- 22/07/2008 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı
  15- 23/07/2008 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi
  16- 24/07/2008 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi
  17- 25/07/2008 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi

  18- 26/072008 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı
  19- 28/07/2008 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi
  20- 29/07/2008 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
  21- 30/07/2008 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı
  22- 31/07/2008 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için vdairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi
  23- 01/08/2008 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi
  24- 02/08/2008 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi
  25- 04/08/2008 Ticaret odasına gidildi Mali müşavir faaliyet raporu alındı
  26- 05/08/2008 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi
  27- 06/08/2008 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı
  28- 07/08/2008 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi
  29- 09/08/2008 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı
  30- 11/08/2008 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
  31- 12/08/2008 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
  32- 13/08/2008 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7 ayın faturaları alın dı
  33- 14/08/2008 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
  34- 15/08/2008 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  25- 04/08/2008 Ticaret odasına gidildi Mali müşavir faaliyet raporu alındı
  26- 05/08/2008 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi
  27- 06/08/2008 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı
  28- 07/08/2008 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi
  29- 09/08/2008 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı
  30- 11/08/2008 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
  31- 12/08/2008 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
  32- 13/08/2008 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7 ayın faturaları alın dı
  33- 14/08/2008 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
  34- 15/08/2008 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı

+ Yorum Gönder