+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda tarih neden dönemlere ayrılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tarih neden dönemlere ayrılmıştır
  tarih neden dönemlere ayrılmıştır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  tarih neden dönemlere ayrılmıştır

  tarih neden dönemlere ayrılmıştır hakkında bilgi

  Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir.

  1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı,
  2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı,
  3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı.

  Çünkü Türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir.

  Bu arada tanışılan ve alış verişte bulunulan uluslar da edebiyatı etkilemişlerdir.

  Meselâ, Araplardan ilmî eserlerle birlikte Arapça kelime ve tamlamalar, İranlılardan da İslâmiyet’le birlikte nazım tür ve çeşitler alınmıştır.

  Türk edebiyatının üç devire ayrılmasını sağlayan iki medeniyet değişikliği vardır

  1. İslâmiyet’in kabul edilmesi,
  2. Batı medeniyetinin tanınması ve benimsenmesi.


  Bu tasnif Fuat Köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanıla gelmiştir.

  Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar

  Türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır
+ Yorum Gönder