+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Liderlikte Politik güç Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Liderlikte Politik güç
  Liderlikte Politik güç nedir

  Etki yaratmak için şu taktikleri ortaya koyar:- Karar sürecinin kontrolünü sağlamak,- Birleşmeyi sağlamak,- Muhaliflerin desteğini almak.Yasal, ödül gücü ve zorlayıcı güç, örgütsel gücü oluştururken uzmanlık gücü ve karizma gücü daha çok kişisel güçleri oluşturmaktadır. Karizmatik güç liderin kişiliğine ve kişilik yapısına dayanmaktadır.

  Araştırmalar liderlerin diğerlerini etkilemek, izleyenlerin memnuniyet ve performansını arttırmak için gücün bir kaç farklı formunu kullanmaları ve pozisyon gücünden (kaynak kontrolü, ödül-ceza, resmi otorite, danışma) daha çok bireysel gücü tercih etmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

  Liderin etkili olabilmesi için problemlere çözüm üretme yeterliğine sahip olması, çalışanlarına eşit ve saygılı davranması, duruma uygun politik stratejiler tercih etmesi, minimum pozisyon gücü sergilerken hak edenleri ödüllendirmesi ve güvenlik açısından uygun değişiklikleri yapması gerekir. Başarılı yenilikleri başlatabilen liderler çalışanları tarafından yüksek bağımlılık ve güven ile ödüllendirilir ve daha yüksek bir statü ve etki sağlarlar.

  Bu yüzden yöneticilerin ve çalışanların bireysel rollerini, beklentilerini ve sınırlılıklarını açığa çıkarmak önemlidir. Sosyal değişim teorisi yöneticiler ister seçilmiş isterse atanmış olsun, çalışanların yöneticilerinin başarılı ve yanlış tutumlarına karşı reaksiyonlarının farklı olduğunu belirtmektedir. Başlangıçta, çalışanların çoğu tarafından desteklenen seçilmiş yöneticilerden beklentileri daha fazladır. Ancak bu beklentiler sonuca ulaşmazsa çalışanlar tarafından reddedilir ve güven ve saygılarını yitirirler.Kaynak: Yrd.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Bir liderin kendinden emin tavırlar sergilemesi ve demokratik çerçevede hareket etmesi milleti memnun eder. Politik gücü bu doğrultuda kullanabilen bir lider halkın sevgisini kazanmaktadır.
+ Yorum Gönder