+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Maskeyi kim buldu , maske ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Maskeyi kim buldu , maske ne demek
  Maskeyi kim buldu?

  Maskeler insan ve hayvan suretlerine farklı şekiller verdikten sonra yüzü gizlemeye yarayan eşyalardır. Maskeler üzerindeki çalışmalar antropoloji ve sanat tarihinde önemli bir yer tutar. Çok eskiden insanların maskeler kullandıkları, taşlar üzerine kazıdıkları
  resimlerden anlaşılmaktadır. Bu resimlerde maskeler genellikle bir hayvan kafasını esas alır.

  Maskenin, insanların tarih boyunca zaman zaman nasıl davranış değişiklikleri geçirdiğini göstermesi bakımından önemi büyüktür. Maskeler daima hayali hayvan hikayelerine konu olmuş ve bunu giyen insanlar bu hikayelere uygun danslar yapmıştır. Mesela, Fransa’daki Mige Mağarasında dağ keçisi kafasını andıran iki sivri boynuzlu maskelerle keçi gibi dans eden insan resimleri buna en güzel örnektir. Babil, Ur, Tibet ve Çin’de dînî ayinlerde bu tür maskeler kullanılmıştır. Doğu Misissippi bölgesinde tahtadan, insan kafasını andıran, görünüşü çok korkunç maskeler senede bir defa çeşitli hastalıkların kovulması için seremoni şeklinde takılırdı. Maskelerin kullanılması insanların batıl düşüncelere sapması oranında artmıştır.

  Maske, günümüzde en çok tiyatro sahnelerinde kullanılmaktadır. Tiyatro sanatçıları maske yardımı ile insan karakterlerini daha iyi temsil edebilirler. Bu tür maskeler ekseriya ağızdan yukarıda kalan renkli yarım maskelerdir. Remo Bufano’nun yaptığı Alis Harikalar Ülkesinde isimli maskeli oyunu buna en güzel örnektir. Son senelerde İtalyan sanatçılar tarafından maske giyilerek yapılan kukla oyunları oldukça dikkati çekmiş ve televizyon oyunları hazırlanmasında çok kullanılmıştır.

  Günümüzde Avrupa ve Amerika’da karnavallarda, insanlaştırılmış kocaman hayvan kafalarından maskeler takılması adet halini almıştır. Bu karnavallarda maske takan insanlar günlük yaşayışlarında yapmadıkları taşkın hareketlerle adeta taktıkları maskeye ait hayvanı taklit ederler.

  Maskenin teknoloji ve sporda da yeri vardır. Kaynakçı, kaynak maskesi ile kaynak yapar. Zehirli, biyolojik ve kimyasal gazlardan korunmak için savaşta maske şarttır. Büyük yangınlarda duman maskesi ile bina içlerine girilir. Amerikan futbolunu maskesiz oynamak mümkün değildir. Eskrim, hokey ve daha birçok spor, maske ile yapılır.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Çok eski zamanlardan beri maskeler bulunmuş ve kullanılmıştır. Çeşitli hayvan, insan ve farklı karakterleri resmederek oluşturdukları maskeler daha çok eğlence zamanlarında kullanılmıştır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Maske insanların zaman zaman komiklik yapmak zaman zamanda kötü amaçlar için yüzlerini kapatmalarını sağlayan bir malzemedir. Günümüzde özellikle çocuklar için çizgi film karakterlerinin şeklinde çizilmiş maskeler çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder