+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Taekwondodaki sanatsal düşünce Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Taekwondodaki sanatsal düşünce
  Taekwondodaki sanatsal düşünceler hakkında bilgi


  Taekwondo.jpg

  Sanat aklın ve duyguların birlikte bir dışa vurumudur.Düşüncenin aksiyon olarak tutarlı olarak anlatımı Taekwondo becerilerindeki zerafet , aklın ve ruhun bir ürünüdür.Düşüncenin dışa yansımasıdır.

  Herkes taekwondo tekniklerini mükemmel yapamaz.Çoğu kişi daha işin başında bırakmak zorunda kalır.Çünki akli ve ruhi yaratıcılığı olmayan kişilerin taekwondo teknik becerilerini kazanabilmesi zordur.

  Tıpki bir balerin gibi, taekwondodada kişinin ruhi, akli zenginliği ,mükemmel bir duyarlılığı şarttır.Kişinin fiziksel yapısı kadar ruhi yapısınında taekwondo tekniklerini dışa vuracak ve geliştirecek olgunlıkta ve zerafette olması gereklidir.
  Taekwondodaki tekniklere bu sanatsal yaklaşım ve onları sürekli olarak mükemmelleştirme isteği MUYE olarak tanımlanır.Ruhun güzelliğinin isteğinin mükemmelliğinin taekwondo becerilerine yansıtılmasıdır.

  Taekwondodaki felsefi düşünce Taekwondodaki felsefi düşünce, doğunun felsefi mistik yapısından etkilenmiş doğa ötesi yaklaşımlar ve fikirlerde içerir.Taekwondodaki felsefi yapı, insanla doğa ve evren arasındaki ilişkileri gerçekleştirmek üzerine bina edilir.Bu MUTO olarak tanım bulur.

  Pratik hayata yansıması şeref duygusu ,nezaket,olgunluk,sabır vs.kavramlar olarak olur.Pommse tekniklerindebu kavramların üzerin vurgulanmaya çalışılır.İçsel düşüncenin ,dışa vurumudur. Fiziksel eğitim olarak taekwondo Fiziksel olarak sistematik eğitim insan zekasını,düşünce ve duyularını sürekli çalıştırarak diri tutar.

  Fiziksel aksiyonlar ne kadar sistematik ise insan ruhi olarakta o kadar diri ve canlıdır.Taekwondodaki teknik ,artistik ve felsefi üstünlük eğitim ve çalışma ile artar ve çoğalır. Fiziksel becerinin gelişmesi teknik kapasiteyi, ruhi konsantrasyonun gelişimini sanatsal düşünceyi ,akıl ve vucud arasında uyumun sağlanması ve doğa ile birlikteliğinin sağlanması ise taekwondodadi felsefi sahayı oluşturur.

  Bu nedenle taekwwondo tekniğin ,sanatın ve felsefenin buluşması olarak tarif bulur. Taekwondodaki felsefi amaç insan ruhunun ,karekterinin mükemmelleştirilmesi gayesini taşır.Bu fiziksel eğitimle bir arada ve ona yardımcı faktör olarak ortaya çıkar.Taekwondo fiziksel ve ruhi egitiminin metodoloji olarak kendini gösterir Taekwondonun kendine özgü değeri çalışmaya başladıkça teknik kapasitenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmaya şekillenmeye başlar.

  Taekwondoda olgunlaşıldıkşa ve yaş ilerledikçede felsefi yapısı kendini hissettirir.Takwondonun ruhi kazanımları fiziksel olarak taekwondo çalışılmadan ve teknik kapasite artırılmadan asla kazanılamaz. Taekwondoda güç müsabakaları insanın tabi içgüdülerinin bir dışa vurumu anlatımıdır.

  Tarihe göre, güç müsabakaları insanlar arasında yapılan müsabaka formlarıdır.Taekwondo müsabakaları tekniğe ve güce dayanan müsabaka dallarındandır. taekwondo müsabakasında kişi doğal olarak rakibinden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır.

  Bu isteğin gerçekleşmesi sporcunun sıkı ve içten çalışması ve teknik kapasitesini arttırması ile gerçekleşebilir.Müsabık olmak çok tecrübe ve çalışma ister.Güç, sürhat , teknik ve hata yapmamaya alışkanlık gibi disiplin gerektiren faktörler uluslararası maçlarda müsabaka kazanmak için çok önemli faktörlerdir ki bu özellikleri mükemmel olarak kazanabilmenin yolu yoğun antrenman programı ve teorik ders ve bilgi birikimi ister.
  Taekwondo modern spor ilminin geçerli olduğu spor dalıdır ki ferdi spor olmasına rağmen ,kişişel çalışma ile geliştirilemez herzaman bir eğitici ve yardımcı partner ister . Kuvvete ve güce dayalı yarışmalar insanın tabii olan içgüdülerinin dışa vurumudur.
  Tarihte insanlar arasındaki güce dayalı müsabakalar ,yarışmalar her dönemde yapılagelmiştir.Taekwondonun bir müsabaka formu olarak gelişmeye başlarken ,güc gösterisine akli becerileride katması ve güç ve beceriri birleştirmesi onun en güzel anlatımıdır.
  İnsan genelde müsabaka içinde rakibinden daha üstün ve güçlü olduğunu ispatlamak ister.Bu nedenlede samimi bir şekilde teknik kapasitenin arttırılması için antrenmanlar yapılır.Teorik bilgiler edinilir.Buda zamanla ,nsandaki sportmenlik ve sorumluluk duygularını geliştirir.
  Aslında işin başında rakibleri berteraf etmek için güç çalışması şeklinde başlayan taekwondo zamanla kişide ayrı bir önem ve anlam kazanır.Ve icrası taekwondo müsabakalarının dışına taşmamaya başlar. Taekwondo müsabakaları ,güç, çabukluk , teknik, ve hata yapmama üzerine kuruludur.Bu faktörlerin taekwondo çalışmasında kazanılması ve müsabakalarında sergilenmesi ,taekwondoya modern bir spor dalı olarak ayrı bir önem ve değer verir.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Son zamanlarda ortaya çıkan bir spor dalı olan taekwondo sporu felsefi ve sanatsal yönü olan modern sanatsal sporlardan bir tanesidir. Rakibini yenebilmek için farklı teknikler düşünülerek hareket edilir.
+ Yorum Gönder