+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
  Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir

  Fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzı, yöntemdir. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.
  Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1.Evrendeki bir fenomenin gözlemlenmesi
  2.Bu fenomene dair, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
  3.Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
  4.Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
  5.(3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması

  Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir fenomen türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.

  Eleştiriler

  Bilim felsefesinin önemli isimlerinden Paul Feyerabend, bilimsel yöntemin genelleştirilmesi ve tek geçerli yöntem olarak mutlaklaştırılma girişimini eleştirmekte, bunun kuramsal/felsefi olarak temellendirilemez pozitivist bir tutum olduğunu öne sürmektedir. Yönteme Hayır adlı ünlü kitabında bu şekilde mutlaklaştırılan bilimsel yöntem anlayışının yanlışlığını hem bilim tarihi içinden örneklerle göstermeye çalışmaktadır, hem de gözlem, deney, önerme, hipotez, kuram gibi terimlerin kendi eleştirisine uygun içerimlerini belirtmektedir. Feyerabend'in itirazı esas olarak bilimsel yöntemin tek ve mutlak bir yöntem olarak kabul edilmesi ve dayatılmasına yönelik olarak görünmektedir.
 2. ÖZGEN
  Üye

  Bilimsel araştırmanın kesinlik ve net olabilmesi için bir çok işlemden geçerek geçerliliğini kanıtlanması gerekir. GÖzlem, bilimsel fakat kesin olmayan açıklama, geçici deney ardın kesinleştirmek için tekrar deney yapılmaktadır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Bilimsel araştırma, fizik, kimya gibi fen alanlarında yeni bir bilgi öğrenmek amacıyla yapılan çalışmalara bilimsel araştırma denmektedir. Bilim insanları bu alanda birçok çalışmalar yapmakta ve sürekli hayatımızı kolaylaştıracak bilgileri bizlere sunmaktadırlar.
+ Yorum Gönder