+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Sunun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Serap Yaman
  Timin Cadısı

  Sunun kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler
  Sunun kimyasal özellikleri  Temel Özellikleri
  Su oldukça kararlı bir bileşik olduğu için meydana geliş ısısı yüksektir. Metallerle ve Ametallerle reaksiyona girerek bunların oksitlerini meydana getirir. Sonuçta Hidrojen açığa çıkar.

  1- C+H O → CO +H2 Ametallere örnek

  2-2Fe+3H O → Fe O + 3H Metallere örnek

  Su halojenlerle reaksiyona girerek bunları indirger ve Oksijen açığa çıkarır.

  2H o+2Br → 4HBr + O Halojenlere örnek

  Oksitler su ile reaksiyona girerek hidroksitleri meydana getirir. Bu hidroksitler Pozitif yüklü elementin periyodik tablodaki yerine bağlı olarak asidik Bazik veya amfoterik olabilirler.

  Su az da olsa iyonlaştığı için zayıf baz veya Asit Tuzları Suda çözündükleri zaman hidrolize uğrarlar. Metal nitrür suda bozunarak Amonyak ve hidrojen açığa çıkar. Metal karbürleri hidrokarbonlar vererek su ile reaksiyona girerler.

  CaC + 2H O → Ca(OH) + C H

  Doğada bulunan suların en safları sırasıyla Kar ve yağmur sularıdır. Özellikle yağmur sularında çözünmüş olarak Hava içindeki Gazlar yanında Karbondioksit klorürler nitratlar sülfatlar amonyak ve askıda organik ve anorganik tozlar bulunur. Yağmur suyu içinde çözünmüş halde bulunan amonyak nitrat ve sülfatlar Toprakların zirai gücünü artırır.

  Su Bitki ve hayvanların beslenmesinde önemli bir faktördür. Suçözücü katalizör ve akışkan bir ortam olarak bazı büyüklüklerin tarifinde standart referans maddesi olarak artıkların uzaklaştırılmasında seyreltici dağıtıcı soğutucu temizleyici ısı taşıyıcısı olarak bunların yanında hidro-elektrik üretiminde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanayide hidrojen suyun elektrolizinden veya su buharı kızgın kömür içerisinden geçirilerek elde edilir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Su bilindiği gibi oksijen ve hidrojen elementlerin kovalent bağ ile bağlanması ile oluşan bir bileşiktir. bu bileşik bilindiği gibi iki oksijen ve bir hidrojenden oluşmaktadır. bunun dışında su canlılar için çok önemli bir maddedir.ve insanlarda çözme sindirimde kullanılma vücut sıcaklığını dengeleme gibi özellikleri olan bir bileşiktir.
+ Yorum Gönder