+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Jeotermal Suların Kimyasal özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Jeotermal Suların Kimyasal özellikleri Nelerdir
  jeotermal suların kimyasal özellikleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Jeotermal Suların Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır:
  1. Isı kaynağı,
  2. Isıyı yeraltından yüzeye taşıyan akışkan,
  3. Suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği.

  Jeotermal Suların Kimyasal özellikleri.png

  Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında:

  • Magmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması,
  • Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık farkı sonucunda oluşan ısı akışı,
  • Yeraltı suyunun birkaç kilometre derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi.

  Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar sıcaklığı, akışkan entalpisi, fiziksel durumu, doğası ve jeolojik yerleşimi gibi özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin jeotermal rezervuarda 1 km derinlikteki sıcaklığa bağlı olarak sistemleri iki gruba ayırmak olasıdır.
  a.) Rezervuar sıcaklığının 150°C' dan düşük olduğu, düşük sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su veya kaynar çıkışlar gösterirler.
  b.) Rezervuar sıcaklığının 200°C' dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler ise doğal buhar çıkışları (fumeroller), kaynayan çamur göletleri ile kendini gösterir.
+ Yorum Gönder