+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Içme Suyunun Kimyasal özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Içme Suyunun Kimyasal özellikleri Nelerdir
  içme suyunun kimyasal özellikleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Içme Suyunun Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

  Su; kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır.

  Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler bulunmamalıdır. Su tortusuz ve renksiz olmalidir.

  Su; hastalik yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir.
  Suda bulunan vibrio cholera, salmonella typhi, hepatit virüsü gibi mikroorganizmalar sudan geçerek hastalığa sebep olurlar. İçme sularinin kesinlikle bakteriyolojik kirlilik tasımamasi gerekir.

  Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır.
  Bazı kimyasal maddeler zehirli etki yapabilir. Arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, civa gibi. Bunun yaninda baryum, nitrat, florür, radyo aktif maddeler, amonyum, klorür gibi maddeler sınır degerlerinin üzerinde sağlığa olumsuz etkileri olan maddelerdir. Aynı zamanda bazıları suya kirli suların karıştığının göstergesidir.

  Sular kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.
  İçme suyu ve sanayide, kullanma sularında demir, manganez ve sertlik değerleri önemlilik arzeder.

  Sular agresif olmamalıdır.
  Sularin agresifliği, serbest karbondioksit (CO2) ile bikarbonat (HC03-) iyonunun dengede olmasından ileri gelir. Suların agresifliği boruların korozyonuna sebebiyet verir. Ayrıca boruların aşınması halinde borudan ayrılan elementler su kalitesinin bozulmasına sebep olur.

+ Yorum Gönder