+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Deyimler ne zaman hangi durumlarda kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Deyimler ne zaman hangi durumlarda kullanılır
  bu konu hakkında bilgi gerekiyor 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Deyimler Nerelerde Kullanılır?

  AÇIKLAMALI DEYİMLER SÖZLÜĞÜ DEYİM: Çoğunlukla gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan en az iki sözcükten oluşan
  kalıplaşmış söz ya da sözcük grupları.eş.Tabir.
  Deyimlerin Özü:
  -Genellikle gerçek anlamından sıyrılarak başka bir anlama bürünürler:
  “Dilinde tüy bitmek” “El ağzı ile kuş tutmak” gibi

  -Kimi deyimlerde asıl anlamlarından tamamıyla sıyrılmazlar. Yerine göre asıl anlamından da alınabilir daha başka bir anlama da gelebilir. Bunu cümle içindeki kullanılış şeklinden anlarız.
  Örneğin “Baltayı taşa vurmak” deyimiyle ilgili olarak: Gerçekten de bir balta taşa vurulabilir; bu söz asıl anlamından ayrı olarak “ağzından dokunaklı incitici bir laf kaçırmak” gibi mecazlı bir anlama da gelebilir. Bunu cümle içinde sözlerin gelişinden anlarız.
  “Kırk yıllık oduncu baltasını taşa vurmasın mı?”
  “Kendini bilmezin biri baltayı öyle bir taşa vurdu ki.”
  “Baltayı taşa vurmak” deyimi birinci cümlede gerçek; ikinci cümlede ise mecazi anlamında kullanılmıştır.

  -Kimi deyimler de sadece kendi sözlük anlamlarında (gerçek asıl anlamında) kullanılır başka bir anlam taşımazlar.
  Örnek: “Hem suçlu hem güçlü.”
  “İyiye iyi kötüye kötü demek.”

  Sözdizimi:

  -Deyimler sözdizimi bakımından üç grupta ele alınabilir:
  1) Sonları bir mastarla (-mak/-mek) biten deyimler:
  İğne ile kuyu kazmak.
  Çam devirmek.
  2) Cümle şekline deyimler:
  Ağzını bıçak açmıyor.
  Kaleminden kan damlıyor.
  Dostlar alışverişte görsün.
  3) Yukarıdaki iki türe de girmeyen daha çok birleşik sözcüklere benzeyen deyimler:
  İlk gözağrısı. Bağrı yanık.
  Kaşla göz arasında. Bir içim su.

  Kalıpların Özelliği:

  -Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Şekli sözdizimi sözcükleri değiştirilemez. Örneğin “Yok devenin başı” deyimi “Devenin başı yok” biçimine sokulamaz. Yine “Kırdığı ceviz kırkı geçti” yerine bir sözcüğü değiştirilerek “kırdığı fındık kırkı geçti” denilemez.

  -Deyimler kalıplaşmış olmakla beraber bazı deyimlerin kalıpları büsbütün donmuş sayılmaz. Sonları bir mastarla bağlananlarla cümle biçiminde olan bazı deyimler birleşik fiiller gibi çekilebilir. Çekimi göre de zamirleri değişir sözcükleri değişmez. Örneğin “gözden düşmek” deyimi: “Gözden düştüm gözden düştün gözden düştü; gözden düştük gözden düştünüz gözden düştüler” şeklinde çekilir.
  Kalıpları büsbütün donmuş sayılan ya da tarihi bir anekdota bağlı bulunan deyimler kesinlikle çekime gelmez; “eski çamlar bardak oldu” gibi.

  -Çoğunlukla fiil olarak (msl.vakit almak) görülen deyimler zaman zaman sıfat (msl. Kabak kafalı) zarf (msl.öğle üzeri) biçimlerinde; bazen de soru cümlesi (msl.ne dese beğenirsin?) ve ünlem cümlesi (msl. Vay anam vay) biçimlerinde görünürler.

  Deyimlerin Başka Verimlerle İlişkileri:
  -Deyimler çok kez başka türlü halk verimlerine ve daha başka anlatım araçlarına karıştırılır; atasözlerine birleşik sözcüklere Türkçe terimlere ve argo denilen sözlere
  Bir karşılaştırma yapacak olursak:
  Atasözleri az sözcükle çok şey anlatan özlü sözlerdir. Anlattıkları denenmiş doğruluğuna inanılmış düstur (genel kural kaide) niteliğindedirler.

  Deyimler ise kalıplaşmış anlatım araçlarıdır. Cümle şeklinde olanlar bile bir anlam bütünlüğü taşımaz. Asıl anlamlarını içinde bulundukları cümleden alırlar; aldıkları anlam da değişmez bir kural niteliğinde değildir. Örneğin:
  Denize düşen yılana sarılır. (Atasözü)
  Dört yanı deniz kesildi. (Deyim)
  Her iki sözde bir çaresizliği belirtiyor. Ancak birinci söz inanılmış benimsenmiş bir düşünce değişmez bir kural. İkinci söz ise bir anlam bütünlüğü taşımıyor. Ancak şöyle bir cümle içinde: “Varını yoğunu kaybedince dört yanı deniz kesildi tutunacak bir dal bulamadı” denilirse bir çaresizlik anlamı ortaya çıkıyor ama bu da değişmez bir kaide değil; varını yoğunu kaybeden herkesin dört yanı deniz kesilmez ki Tutunacak bir el tutunacak bir dal bulanlar da olur. O halde bu bir deyimdir.

  Deyimleri öteki anlatım araçlarından da ayırabiliriz:
  Deyimler terimlere benzer. Terimler anlamları daraltılmış bilimsel sözlerdir Deyimler ise anlamları genişletilmiş mecazlı sözlerdir ve en az iki sözcükten meydana gelirler.
  Deyimler argoya da benzemez. Argo (bkz.) halkın geneli tarafından kullanılmayan yalnızca belli çevrelerin kullandıkları genel dilden ayrı bir çeşit külhanbeyi ağzıdır. Deyimler ise toplumun geneline mal olmuş halk yapısı söz gruplarıdır.
  Bu bakımdan: Diktörgen terimdir; cızlamı çekmek argodur; deyim değildir.

+ Yorum Gönder


deyimler hangi durumda kullanılır,  deyim hangi durumlarda kullanılır,  deyimin hangi durumlarda kullanıldığı,  gözden düşmek deyimi hangi durumlarda kullanılır