+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Forumunda Türk Ve Osmanlı Tarihinde Besni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Türk Ve Osmanlı Tarihinde Besni
  Türk Ve Osmanlı Tarihinde Besni

  Türkler Besni'ye üç koldan girerek şehri egemenliklerine almışlardır.

  Bu Türkler Saka-İskit Türklerinin Varsak, Türkmenlerin Avşar ve Çerkez oymakları ve Türkoğulları kavmi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Tarihinde birçok saldırılara da hedef olan Besni özellikle Moğol ve Timur'un istilalarına karşı Türkoğlu Halil Bey komutasındaki Besni orduları kahramanlıkları ile Yıldırım Beyazıt'dan takdirname alan ilk şehir olmuştur. Osmanlı padişahlarından Yıldırım ve Yavuz Besni'ye uğramış Hamamcızade Hacelinin hamamında yıkanarak kese attırmışlardır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nde Merc-i Dabık zaferiyle ele geçirdiği Besni'ye, Konya Karaman Beyliği'nin önde gelen ailelerinden Kösebirlerden Bekir Ağa'yı bey olarak yollamış, Kösebekiroğlu Hurşid Ağa adıyla da bilinen Gaziantep'in ünlü Türkmen Beyi Hurşid Ağa'nın Kurtuluş Savaşı sırasındaki katkıları, bölgedeki muazzam saygınlığı ve gücüyle pekişmiştir. ( Abdülmecid Nişan kayıtları, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Kılıç Ali vesikaları, Hatay'ın Kurtuluşu için Harcanan Çabalar ( Tayfur Sökmen - Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992 )) Baybors, Buldaç, Kamil, Süleyman adlı Türk komutanları Besni'de ağırlanmıştır. Evliya Çelebi Besni için "hayran kaldım" demiştir. Türk Kurtuluş Savaşı'nda, Kuva-i Milliye'ye Besni de rastlanır. İlk mebus Reşit Bey'in(AĞAR) Sivas Kongresi'nde Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşı olarak maddi ve manevi destek verdiği de bilinmektedir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Besni Malazgirt savaşında Türklerin üç koldan kuşatması ile Türk topraklarına katılmıştır. Besni en çok Moğol ve Timurların saldırılarına hedef olmuştur. Timur ve Moğallara karşı göstermiş olduğu kahramanlıklar sayesinde Yıldırım Beyazitten Takdirname almıştır.
+ Yorum Gönder