+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Güvenlik Açıkları Forumunda Şifreleme ve İşlem Güvenliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Şifreleme ve İşlem Güvenliği

  Şifreleme ve İşlem Güvenliği Hakkında Bilgi

  Bildiğiniz üzere;
  Özellikle bilginin kanallar üzerinden iletilmesi sırasında, çalınma ve değiştirilme riski olmadan alıcıya gönderilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çeşitli kriptografi yöntemleri ve araçları geliştirilmiştir. Kriptografi veya kriptoloji, güvenli bilgi iletişimi ve-veya saklanması için şifreleme ve şifre çözme yöntemlerin türeten, geliştiren ve inceleyen bir bilim dalıdır. Şifreleme işlemiyle, gönderilen bilgi anlamsız sayısal veriye dönüştürülmekte ve alıcıya gönderilmektedir. Alıcı ise yine anahtar şifreyi kullanarak, anlamsız sayısal veriyi eski haline dönüştürmektedir. Farklı şifreleme yöntemlerine ve şifre alt yapılarına sahip kriptografi türleri vardır. Bunlar farklı matematiksel modelleri, şifreleme ve şifre çözme amacıyla tasarlanmış farklı yazılım ve donanım sistemleri kullanmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kriptografi türleri, açık-anahtarlı kriptografi ve tek-gizli anahtarlı kriptografi olmak üzere iki çeşittir. Gizliliği ve güvenliği sağlamak amacıyla bu yöntemlerde kullanılan araçlar; dijital sertifikalar, dijital ve elektronik imzalar ve onay kurumlarıdır.

  Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmuş bir seti ifade etmektedir. Sayısal imza, elektronik imzanın özel bir çeşididir ve bir anahtar çifti ile (açık ve gizli anahtar) elektronik ortamda iletilen veriye vurulan bir mühürdür. Sayısal imzalar göndericinin kimliğinin açık ve net bir biçimde teyidini, elektronik dökümanın orjinalliğini ve güvenilirliğini mümkün kılmaktadır.

  Sayısal imzada amaç, elle imza atma işleminin elektronik ortamda yapabilmek için zemin yaratmaktır. Sayısal imzanın işlevi, elektronik ortamda aslından ayrılamayan sahte imzayı ve orijinal dökümanların değiştirilmesini önlemektir.
 2. Acil

  Şifreleme ve İşlem Güvenliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder