+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Cünüb kimse Oruç tutabilir mi? Hadisle Açıklama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Cünüb kimse Oruç tutabilir mi? Hadisle Açıklama
  Cünüb kimse Oruç tutabilir mi kısa bilgi

  Hz. Aişe (r.a)’dan nakledilmiştir. Demiştir ki: Bir adam Rasülüllah (s.a.v)’e sordu:
  "Sabah namazı vakti girer de ben de cünüp bulunursam, o takdirde oruç tutayım mı? Bunun üzerine Rasülüllah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  - "Ben de cünüp olduğum halde (sabah) namazı vakti giriyor ve ben oruç tutuyorum." Adam bu defa şöyle dedi:
  - Ya Rasülallah, Sen bizim gibi değilsin; Cenab-ı Hak Senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Rasülüllah (s.a.v) ona şöyle cevap verdi:
  "Allah’a andolsun ki, sizden daha çok Allah’tan saygı ile korkmakta olduğumu ve nelerden sakınmamı sizden daha iyi bildiğimi ummaktayım."
  Ramazanda kişi cünüp olarak sabahlarsa-bu cünüplük ister ihtilam sonucu isterse cinsî münasebet sonucu olsun onun orucu tamdır. Yani gusleder ve orucuna devam eder. Bu konuda Hz. Aişe, Hz. Ümmü Seleme annelerimizden çok sayıda hadis nakledilmiştir.
  Ebû Bekir bin Abdirrahman bin el-Haris bin Hişam’dan: Dedi ki:
  Peygamber (s.a.v)'in zevceleri Aişe ve Ümmü Seleme bana bildirdiler ki, Peygamber (s.a.v), cünüp iken fecir üzerine doğardı da (imsak vakti girerdi de) sonra yıkanır oruç tutardı."
 2. Fatma
  Administrator

  Cünüp olarak oruca başlamak veya oruç tutmak caizdir ve orucu bozmaz. Ama oruçluiken cünüb olursa orucu bozulur.
+ Yorum Gönder