+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Oruç Nedir Niçin Oruç Tutuyoruz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Oruç Nedir Niçin Oruç Tutuyoruz?
  Oruç Tutmanın Nedeni


  Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

  Oruç Tutmanın Nedeni.jpg

  Terim olarak ise, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir.
  Pek çok hüküm gibi oruç da, İslâm’ın ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır. Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayına rastlamıştır.

  Biz, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah'ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutarız.

  Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) diyor ki:

  - Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet, ticaretçinin ibadetidir.

  - Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir.

  - Allah'ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir. 23

  Makbul olan ibadet, Hz. Ali'nin de belirttiği gibi Allah'ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir.

  Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Oruç insanın kendini bazı şeylerden uzak durması gerektiği anlamına gelmektedir. Oruçlu insan güneşin doğuşundan güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsellikten uzak durarak nefsine hakim olmayı öğrenmektedir.
+ Yorum Gönder