+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Oruç ibadeti yazısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Oruç ibadeti yazısı
  Oruç ibadetiyle ilgili yazı


  Oruç İbadeti, namaz, zekât ve hac gibi Cenab-ı Hakk’ın yapmakla mükellef tuttuğu ibadetlerden biridir O, Allahu Teâlâ’nın mükâfatını kendi üzerine aldığı, kalemlerin ve defterlerin hesabını tutamayacağı, mü’minin içten içe Rabbiyle münasebetinin alametidir
  Oruç, muvakkaten beşeriliği terk etmenin, yememenin, içmemenin, şehevî arzu ve istekleri gemlemenin, dünyaya ait bağlardan tecerrüd etmenin böylece Allah’a yaklaşmanın ifadesidirOruçbizlere farz olduğu gibi, bizden önce yaşamış olan insanlara da emredilen bir ibadet çeşididir
  …
  Allah uğrunda yapılan her işin mutlaka bir sevabı vardır Onun karşılıksız kalması düşünülemez Ama oruca gelince onun sevap yönüyle dengi yoktur Ebu Umame (ra) şöyle diyor: “Rasûlullah’a yapmam gerekli bir amel söylemesini istedim O da “Oruç tut Zira onun dengi yoktur”dedi Ben yine tekrar ederek aynı şey sordum O, “Oruç tut, zira onun dengi yoktur” şeklinde cevap verdi, Ben üçüncü kez yine sordum O aynen, “Oruç tut, zira onun dengi yoktur” buyurdular
  Yine orucun sevabına işaretle, Peygamberimiz başka bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: “Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur”Başka bir hadislerinde de: “Oruç, nefsinin çektiği yiyecek ve içeceklerden kimi alıkoyarsa, Cenab-ı Hak onu cennet meyvelerinden yedirip, cennet ırmaklarından içirir”; “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir”; “Oruç tutan helâlinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez”; “Oruç tutanın uykusu ibadet, susması ise tesbih sayılırİyilik ve ibadetlerine kat kat ecir verilir Duası Allah tarafından kabul edilip günahları afvedilir”
  Orucun önemi büyüktür Oruç, kıyamet günü oruçlu için şefaat edecek, Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerinden alıkoydum Bunun için onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur”diyecektir Cenab-ı Hak da orucun bu isteğini kabul edip, oruçluya şefaat etme izni verecektir” 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Oruç ibadeti Allah Teala tarafından görevlendirdiği ibadetlerdendir.Oruç bir kimseyi arzu,nefsini tutmaktan,yemenin,içmenin ve istekleri geri çeviren ve sadece Allah Teala düşünmek ve ona şükretmeyi emreden mübarek bir ibadettir.
+ Yorum Gönder