+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekât, Fakire Zenginin Bir Yardımı Mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekât, Fakire Zenginin Bir Yardımı Mıdır
  Zekât, Fakire Zenginin Bir Yardımı mıdır kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Zekât, Fakire Zenginin Bir Yardımı Mıdır Hakkında Kısaca Bilgi

  Zekât, zengin müslümanların fakir müslümanlara yaptıkları bir iâne, yardım ve sadaka değildir. Zekât doğrudan doğruya fakirin, zenginin malında olan bir hakkıdır. Kur`an-ı Kerîm`de bu husus şu şekilde belirtilmiştir:
  zek-t.jpg
  "Mü`minlerin mallarında dilencinin ve dilenmeyen fakirin bir hakkı vardır." (ez-Zâriyât, 19). Zengin, fakirin bu hakkını ödemek mecburiyetindedir. Zekâtı ödenmemiş bir mal, temiz ve helâl olmaktan çıkar; içinde gasbedilmiş, sahibine verilmemiş bir hak bulunan gayr-i meşrû` bir servet hâlini alır. Ne zaman ki malın zekâtı ödenir, o zaman mal temizlenmiş, gayr-ı meşrûluktan kurtulmuş olur. Resûlüllah Efendimiz bu hususu:

  "Malınızı zekâtla temizleyin" buyurarak beyan etmişlerdir Bu bakımdan zenginin, zekât verdiğinden dolayı fakiri minnet altında bırakmaya çalışması uygun bir davranış olmadığı gibi, zekât alan fakirin de zengine karşı bir eziklik ve zillet duyması, minnet yükü çekmesi asla söz konusu olamaz. Çünkü zekât onun öz hakkıdır.

+ Yorum Gönder