+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Kurbanın tarihçesi nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kurbanın tarihçesi nasıldır


  Kurbanın tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz hakkında bilgi  İslâm'da kurban, Hicretin ikinci yılında meşru kılınmış, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) kurbanı, Hz. ibrahim'den gelen bir sünnet olarak ilân etmiştir. Kur'ân'da: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." (Kevser, 108/2) buyurulur. Ayette çoğul sıygasının kullanılmaması, kurbanın farz değil, "vacip" olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu konuda asıl belirleyici olan, Hz. Peygamber'in aşağıda vereceğimiz söz ve uygulamalarıdır: "Kurban kesiniz. Şüphesiz kurban uygulaması, babanız İbrahim'in sünnetidir."369

  "Kim genişlik ve imkânı olduğu halde, kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın."370

  Yahudilikte doğum, ölüm, cüzzam gibi bir hastalıktan kurtulma, düğün, sevinç ve neşe gibi önemli zamanlarda sunulan kurbanlarla, adak veya bir günahtan kurtulma için kesilen kefaret kurbanları gibi özel kurbanlar da vardır.371 Kudüs'te, Süleyman'ın (aleyhisselâm) Mabedi'nin yapımı tamamlanınca, bu kent kurbanla ilgili dini merasimin de odak noktası haline gelmiştir. Ancak İsrail oğullan, M.S. 70 yıllarında Kudüs'ten sürgün edilip, Süleyman Mabedi yıkılınca, kurban kesim yerinden uzaklaştiklarını öne sürerek, kurban ibadetine son vermişlerdir. Bunun yerine günlük olarak yapılan düzenli dua geçmiştir. Bununla birlikte geleneksel Yahudi düşüncesine göre kurban gerçekte kaldırılmamış, daha doğrusu, Mabed'in yikıkşı, kurban ibadetini geçici olarak imkânsız hale getirmiştir. Bundan dolayı dindar Yahudiler Mabed'in yeniden inşası ve kurban ibadetinin yeniden başlaması için dua ederler.372

  Hıristiyanlıkta da, başlangıçta Hz. İsa'nın kimi kurban kesme merasimlerine katıldığı, ancak daha sonra onun, "Komşuyu kendi gibi sevmek, kurban kesmekten üstündür.", "Ben kurban değil, merhamet isterim." gibi sözleri, "insanlara iyilik yapmanın kurban kesmekten daha üstün olduğu" şeklinde yorumlanarak kurban uygulamasından uzaklaşılmıştir.373


  369 İbn Mâce, edâhî, 3; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 368; bk. Sâffât, 37/107.
  370 İbn Mâce, edihî, 2; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 321.
  371 Tevrat, Levililer, 7/11-21, 12/6-8, 14/10 vd, 15/13, 29-30, 19/21, 22.
  372 bk. Werblowsky-Wigoder, DJR, 598, 599; Henninger, "Sacrifice", ER, XII, 556; Güç, age, s. 261'den naklen.
  373 bk. H. Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, İst. 2004, s. 783-786; Ahmet Güç, Çeşitli Dinlerde ve İslâm'da Kurban, Bursa 2003, s. 144, 146; Ö. Faruk Harman, İbrahim ve Kurban, İst. 2001, s. 102, 103
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Kurban Peygamber efendimiz hicretin ikinci senesinde meşru kılınmış.Hz.İbrahim'den gelmiş olan bir sünnettir.Kurban genellikle kurban bayramından yapılır ve etin fakir,yoksul gibi muhtaç olan insanlara dağıtım yapılır.
+ Yorum Gönder