+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Mest Üzerine Meshetmenin Caizliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mest Üzerine Meshetmenin Caizliği

  Mest Üzerine Meshetmenin Caizliği İle İlgili Bilgi


  1) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i mestlerinin üzerine meshederken gördüm.”

  İbnu’l-Carud 85, Ebu Davud 161, 162, Tirmizi 98, Darekutni 1/195, Beyhaki 1/291, Ahmed 4/245

  2) İbnu’l-Haris (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Cerir (Radiyallahu Anh)’ı su kabından abdest alırken gördüm, o mestleri üzerine meshetti.

  Ben:

  –Mestlerinin üzerine meshediyor musun? dedim.

  Cerir (Radiyallahu Anh):

  –Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i böyle yaparken gördüm dedi.”

  Râvilerden İbrahim şöyle dedi:

  Bu hadis, Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh)’ın ve arkadaşlarının çok hoşuna giderdi. Çünkü Cerir (Radiyallahu Anh)’ın müslüman oluşu Maide suresinin inişinden sonra idi.”

  İbnu’l-Carud 81, Buhari 480, Müslim 272/72, Ebu Avane 1/254, 255, Nesei 118, Tirmizi 93, İbni Mace 543, İbni Hibban 1335, Abdurrezzak 756, 757, Ahmed 4/358, 361, 364, Albânî İrva 99

  Not: Mesh sözlükte: Eli bir şeye uğratıp sürtmek manasına gelir.

  Onun şerî manası: Islak eli mest, çorap, ayakkabı vb. şeylere dokundurup sıvazlamak demektir.

  Mesh, şeriatta sabit bir hükümdür. Hasan el-Basri (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabından yetmiş kişi bana mestler üzerine meshetmeyi rivayet etti.”

  Abdullah bin Mübarek (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Mest hususunda sahabe arasında bir ihtilaf yoktur.”

  Mestler üzerine meshetmek caizdir. Bunun delili mütevatir sünnettir. Mestler üzerine meshetmek için, önce ayağın yıkanarak abdest alınmış ve abdestli iken mestler giyinilmiş olması gerekir.

  3) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraberdim. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest aldı, ben mestlerini çıkarmak için eğildiğimde bana:

  −‘Onları bırak çıkarma, çünkü ben onları abdestli iken ayağıma girdirdim’ buyurdu.”

  Müslim 272/79

  Abdestsizlik üzere giyilen mestler üzerine meshetmek caiz değildir. Mestlerde meshedilecek kısım, ayağın parmak uçlarından ayak bileğine kadar olan üst kısımdır. Bu kısım ıslak elin iç kısmıyla ayakuçlarından ayak bileğine doğru el yürütülerek sıvazlanır. Meshederken mestlerin altına veya sağına soluna meshetmek caiz değildir. Bu şekilde meshetmek sünnete uygun değildir. Bazı âlimler ayakları yıkamak, mestler üzerine meshetmekten daha faziletlidir demiştir. Diğer bazıları da bu görüşün tam tersini iddia etmiştir.

  İmam İbni Kayyım (Rahmetullahi Aleyh) ise şöyle demektedir:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayaklarının üzerinde bulunduğu halin aksini yaparak külfete asla girmezdi. Aksine ayakları mestli olduğu zaman onlara mesheder mestlerini çıkarmazdı. Ayakları mestsiz olduğu zaman ayaklarını yıkar meshetmek için onları giyinmezdi. Ayakları yıkamak mı mestler üzerine meshetmek mi daha faziletli meselesinde sözlerin en adil olanı bu görüştür.”

  İbni Kayyım Zadu’l-Meâd 1/192

  Bu aynı zamanda Şeyhülislam ibni Teymiye (Rahmetullahi Aleyh)’in görüşüdür.

  Üzerine meshedilecek mestlerin, çorapların ve ayakkabıların delik olması, yırtık olması ona mesh yapılmasına asla mani değildir. Bu aynı zamanda Sufyan es-Sevri, el-Evzâî, İshak bin Rahuye, İbnu’l-Münzir, İbni Hazm, Şeyhülislam ibni Teymiye (Rahmetullahi Aleyh) vb. birçok ehli tahkik âlimlerin görüşüdür. Bu hususta Şeyhülislam ibni Teymiye (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demektedir:

  “Delik veya yırtık mestlere meshedilmesi caizdir sözü sözlerin en doğru olanıdır. Kuşkusuz mestler üzere meshetmede deliller mutlak olarak gelmiştir. Sahih hadis kitaplarında, mestler üzere meshetmiştir şeklinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den haberler çokça rivayet edilmiştir ve sahabeler de bu ameli Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den telakki etmiştir. Onlar mestler üzerine meshetmeyi mutlak olarak kullanmıştır.

  Bilinmektedir ki, genelde mestlerin çoğu delik ve yırtık olur. Sahabenin geneli de fakir kimselerden idi, onlar mestlerini sık sık yenilemeye güç yetiremiyorlardı. Kim şeriatı iyi düşünür ve kıyasa hakkını verirse, bilir ki, bu baptaki ruhsat diğer baplara nisbeten daha geniştir.

  Bu genişlik İslam şeriatının güzelliklerinden, Haniflik olan onun müsamahakârlığından ve kesinlikle bu ümmetten meşakkati kaldırmak üzere delillerin kaim oluşundandır. Şarinin ruhsatı şeriat yapmasındaki kastı, meşakkatli amellere tahammül edenlere yumuşaklık göstermektir. Bu sebeple mestleri mutlak olarak almak akideye de uygundur. Ancak mest vasfı kendinden zail olacak şekilde parçalanmışsa bu müstesnadır.”

  Şeyhülislam İbni Teymiye el-Fetâvâ 21/186
 2. Acil

  Mest Üzerine Meshetmenin Caizliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder