+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Çorap Veya Ayakkabı Üzerine Meshetmenin Caizliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çorap Veya Ayakkabı Üzerine Meshetmenin Caizliği

  Çorap Veya Ayakkabı Üzerine Mehsetmenin Caizliği hakkında
  bilgi


  Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) abdest aldı, çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti.”

  Ebu Davud 159, Tirmizi 99, İbni Mace 559, İbni Ebi Şeybe 1/215/, İbni Hibban 1338, İbni Huzeyme 198, Tabarani 20/996, Tahavi el-Meâni 1/97, Hâkim 1/169, Ahmed 4/252, Albani İrva 101

  Not: Bazı âlimler bu hadisin illetli olduğunu ifade etmişlerdir. Ebu Davud da onlardan biridir. Onların bu hadise illetli derken ileri sürdükleri sebep şudur:

  Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh)’ın mestler üzerine meshetme meselesinde rivayet ettiği hadislerin genelindeki ifade Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mestlerinin üzerine meshetti şeklinde olduğu için, Abdurrahman bin Mehdi, Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh)’ın bu çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti. Anlamındaki hadisini almamıştır. İlletmiş gibi gösterilen bu durum asla illet değildir.

  Hadis imamlarından her hangi birinin bir hadisi kendine göre bir sebepten dolayı terk etmesi, illet gösterilerek, hadisler terk edilecek olsaydı, hadis diye bir şey kalmazdı. Çünkü birçok imam şu ya da bu sebeple birçok hadisi almamıştır. Dolayısıyla bir hadisi hüccet olmaktan çıkaran onun sahih olmaması yani zayıf oluşu ve zayıflık sebebinin de bu şerefli hadis ilminin kaidelerine göre olmasıdır.

  Bu hadis zannedilenin tam tersine ravileri siga ve senedi sahihtir. Aynı zamanda hadisin metni de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mestlerinin üzerine meshetti, anlamındaki hadisin metnine muhalif değildir. Aksine bu, onda olmayan yeni bir hükmü ifade etmektedir.

  O da çoraplar üzerine meshetmenin meşruiyeti hükmüdür. Hadisteki ‘Abdest aldı çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti’ ifadesi, bir fiilin keyfiyetini beyan için değil, tenevvunun yani çeşitliliğin keyfiyetini beyan için söylenmiş bir ifadedir. Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) önce çoraplarına sonra ayakkabılarına meshetmiş değildir. Aksine bir keresinde ayakkabılarına, diğer bir keresinde de çoraplarına meshetmiştir.
 2. Acil

  Çorap Veya Ayakkabı Üzerine Meshetmenin Caizliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder