+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Konularına Göre Haritalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Konularına Göre Haritalar
  Konularına Göre Haritalar


  Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır.  Genel Haritalar  Toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır.  - Topoğrafya Haritaları  İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000'den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.  - Fiziki Haritalar  Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.

  Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.  - Siyasi ve İdari Haritalar  Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.  - Duvar ve Atlas Haritaları  Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.  Özel Haritalar  Belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır. Bu haritalardan bazıları şunlardır:  - Araziden Yararlanma Haritaları  Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.  - Ekonomi Haritaları  Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı hakkında bilgi edinilir.  - Hidrografya Haritaları  Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.  - İzoterm Haritaları  Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir.

  İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.

  Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.  - Jeomorfoloji Haritaları  Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır.

  Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.  - Nüfus Haritaları  Dünya'nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda nüfus dağılışı noktalama ile gösterilir. Nüfus yoğunluğu haritaları ise renklendirilir.  - Toprak Haritaları  Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.  Ölçeklerine Göre Haritalar  - Büyük Ölçekli Haritalar  Ölçekleri 1 / 200.000'e kadar olan bu haritalarda :  Küçültme oranı azdır.
  Ayrıntı fazladır.
  Birim düzlemde gösterilen gerçek alan küçüktür.
  Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı azdır.
  Planlar ve topoğrafya haritaları bu gruba girer.  - Orta Ölçekli Haritalar  Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 1.000.000 arasında olan haritalardır.  Ayrıntılar, büyük ölçekli haritalar göre daha azdır.  - Küçük Ölçekli Haritalar  Ölçekleri 1 / 1.000.000'dan daha küçük olan haritalarda;  Ayrıntı en azdır.
  Küçültme oranı en fazladır.
  Birim düzlemde gösterilen gerçek alan büyüktür.
  Eşyükselti eğrileri arasındaki farkı fazladır.
  Duvar ve atlas haritaları bu gruba girer.  Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi  Haritalarda Kullanılan Çizim Yöntemleri  Yeryüzü şekillerini harita üzerine aktarmak için kullanılan yöntemler;  - Kabartma Yöntemi  Kabartma yöntemi ile yapılan haritalarda, yükseltiler belli oranda küçültülür.

  Yer şekilleri kabartılarak gösterilir.  - Gölgelendirme Yöntemi  Gölgelendirme yönteminde, Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45 derece açı ile geldiği kabul edilerek arazi yapısı gösterilir. Bu yöntemde gölgelerin açık veya koyu oluşu arazinin eğimi hakkında bilgi verir.

  Gölgelerin koyulaştığı yerlerde eğim azalır. Yer şekilleri ayrıntılı bir şekilde gösterilemediği için günümüzde yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.  - Tarama Yöntemi  Tarama yöntemi ile yapılan haritalarda, yer şekilleri kısa, kalın, sık ya da ince, uzun, seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterilir.

  Eğim arttıkça taramaların boyları kısalır, sıklaşır ve kalınlığı artar. Eğimin az olduğu yerlerde ise taramalar uzar, seyrekleşir ve incelir. Taramanın yapılmadığı yerler ise düzlükleri göstermektedir.

  Tarama yöntemi ile harita yapımının zor olması, yükselti, eğim bulma gibi hesaplamaların yapılamaması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem günümüzde kullanılmamaktadır.  - Renklendirme Yöntemi  Eşyükselti eğrileriyle birlikte kullanılan bu yöntemde yükselti ve derinlik basamakları renklerle gösterilir. Fiziki haritalarda yükseltiler genellikle, yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.  UYARI : Fiziki haritalarda kullanılan renkler, yer şekillerini göstermez. Yükselti ve derinlik basamaklarını göstermek için kullanılır.  - İzohips (Eş yükselti) Eğrisi Yöntemi  Bu yöntemle yapılan haritalarda yer şekilleri izohipsler yardımıyla gösterilir.  İzohips (Eş yükselti) Eğrisi  Deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye eş yükselti (izohips) eğrisi, aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğriye eş derinlik (izobath) eğrisi denir.  İzohips Aralığı (Eş Aralık)  İzohipsler haritaların ölçeğine uygun olarak belirlenen yükselti aralıkları ile çizilir. Bu aralığa izohips aralığı ya da eş aralık denir.  İzohipslerin Özellikleri  İzohipsler iç içe kapalı eğrilerdir.
  Her izohips, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır.
  Dik yamaçlarda izohipsler sık geçer
  Eğimin azaldığı yerlerde izohipsler seyrek geçer
  Doruk nokta ya da üçgen ile gösterilir.
  Çevresine göre çukurda kalan yerler yani çanaklar, içe doğru çizilen oklarla gösterilir.


  UYARI : Kıyı çizgisinden 0 m eğrisi geçer. Her eğri, kendisinden daha yüksek izohipslerin çevresini dolaşır. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim artar.  Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi  Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir.

  İzohips yöntemi ile yapılan haritalarda izohipslerin uzanışına göre, tepe, sırt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer şekillerini harita üstünde tanımlamak mümkündür.  Tepe : Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır.  Sırt : İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şeklidir. Sırtların üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir.  Boyun : Birbirine ters yönde açılmış iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk arasındaki alanın en alçak yerine boyun denir. Buralara bel ya da geçit de denir.  Yamaç : Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.  Vadi : Akarsuyun açtığı, sürekli inişi bulunan, uzun, doğal oluktur.  Delta : Akarsuyun taşıdığı maddeleri denize ya da göle ulaştığı yerde biriktirmesi ile oluşan yeryüzü şeklidir.  UYARI : İzohipslerin "V" şeklini aldığı yerlerde, açık taraf akarsu akış yönünü gösterir. Akarsuların delta oluşturdukları yerlerde, izohipsler deniz veya göl yüzeyine doğru çıkıntı yapar.

  İzohipsin "V" şeklini aldığı yerlerde yükselti "V" nin açık ucuna doğru artıyorsa sırt, sivri ucuna doğru artıyorsa vadi vardır.

  Boyun olabilmesi için, karşılıklı iki tepe arasında, birbirine ters yönde uzanan iki akarsu vadisinin bulunması gerekir.
 2. Acil

  Konularına Göre Haritalar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder