+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Hayvanlar Hakkında Forumunda Denizanaları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Denizanaları Hakkında Bilgi


  Denizanaları Hakkında Bilgi nedir

 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Denizanaları Hakkında

  Denizanası, genellikle denizde bir yere bağlanmaksızm serbestçe yaşayan omurgasız deniz hayvanlarının or*tak adıdır. Günlük kullanımda, 250 kadar tanımlanmış türü içeren Scyphozoa sınıfının üyelerinden başka, knidlilerin Hydrozoa sınıfının, hatta Ctenophora (ktenoforlar) ve Chordata (kordalılar) gibi iki ayrı filumun, gerçek denizanalarını andıran serbest yüzüşlü bazı üyelerine de çoğu kez denizanası denir. Uzmanlar Scyphozoa sınıfını genel*likle Scyphomedusae ve Staııromedusae gibi iki altsınıfa ayırırlar. Suda serbestçe yüzen gerçek denizanaları Scyphomedusae alt sınıfındandır.

  Gerçek denizanaları, 200 kadar türüyle bütün denizlere dağılmış olan ve sık sık dalgalarla kıyılara sürüklenen çan ya da şemsiye biçiminde hayvanlardır. Çoğu yal*nızca birkaç hafta yaşarken, bazıları bir yıl, hatta derin denizlerdeki türler daha uzun süre yaşayabilir. Çapı genellikle 10 mm ile 2 m arasında değişen gövdeleri, yaklaşık yüz*de 99′u su olan peltemsi bir kütledir. Türlerin çoğu, yakıcı kapsüllerle donatılmış dokunaçlarıyla yakaladığı küçük su hayvan*larıyla, bazıları ise sudan süzerek aldığı planktonlarla beslenir. Bütün öbür knidliler gibi, denizanalarının gövdesi de iki ayrı hücre katmanından oluşur; dış katman (ektoderm) ile iç katman (endoderm) arasında*ki boşluğu mesoglea denen, jelatinimsi bir bağdoku katmanı doldurur. Denizanasında öbür knidlilerdekinden çok daha geniş bir yer kaplayan bu bağdoku katmanı, hayvana tipik saydam ve peltemsi bir görünüm kazandırır.

  Gerçek denizanalarının yaşam çevriminde, üç evreli tipik bir döl değişimi görülür. Hayvan, bir yere bağlı olarak yaşadığı polip evresinde üst ucundan tomurcuklanarak (eşeysiz üreme) yavru medüzler verir; efira larva denen bu yavru medüzlerden her biri olgunlaşarak erişkin bireylere dönüşür. Erişkinler ya erkek ya da dişidir; ama bazı türlerde erişkin bireyler sık sık eşey değişti*rir. Türlerin çoğunda, yumurta ile sperma hücresinin birleşmesiyle oluşan embriyon, planula larvaya dönüşünceye değin erişki*nin sindirim sisteminde saklanır; yalnız birkaç türde embriyon bu gelişme evresini suda tamamlar. Planula larva erişkinden ayrıldıktan sonra bir yüzeye tutunarak yeni bir polip haline gelir. Bu yaşam çevrimi, 50 kadar tanımlanmış türü içeren Semaeosto- meae takımının ayırt edici özelliğidir. Daha çok kıyı sularında yaşayan ve bazı türleri çok geniş bir dağılım gösteren bu takımın en tanınmış cinsleri, zehirsiz olan Aureliadır.

  Deniz anaları nerede nasıl yaşar, deniz anaları ne kadar kaç yıl yaşarlar

+ Yorum Gönder