+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Edebiyatımızdaki İlkler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Edebiyatımızdaki İlkler
  Edebiyatımızdaki İlkler
  İlk çeviri roman: Fenelon dan TELEMAK çeviri: Yusuf Kamil Paşa
  İlk roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemseddin Sami
  Batılı tekniğe uygun ilk roman: Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil
  İlk köy romanı: Karabibik, Nabizade Nazım
  İlk realist romancı: Recaizade Mahmut Ekrem
  İlk realist roman: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem
  İlk edebi roman: İntibah, Namık Kemal
  İlk psikolojik roman: Eylül, Mehmet Rauf
  İlk tarihi roman: Cezmi, Namık Kemal
  İlk kadın romancı: Fatma Aliye
  İlk yazılan tiyatro: Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
  İlk mizah gazetesi: Diyojen (Teodor Kasap)
  Matbaada basılan ilk kitap: Vankulu Lügati
  Türkler’in kullandığı ilk alfabe: Göktürk Alfabesi
  İlk edebi topluluk: Servet-i Fünun
  İlk divan sahibi sanatçımız: Yunus Emre
  İlk mülakat (röportaj): Rüya, Ziya Paşa
  İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi
  İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
  İlk kez noktalama işareti kullanilan eser: Şâİr evlenmesi, Şinasi
  İlk siyasetname eseri: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
  İlk şiir çevirisi: Tercüme-i Manzume, Şinasi
  İlk gazete: Takvim-i Vakayı, sahibi devlet (1831)
  İlk özel sanat, fikir, edebiyat gazetesi: Tercüman-ı Ahval, Şinasi, Agah Efendi (1860)
  İlk deneme: Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Sabahattin Fethi Naci, Asım Bezirci
  İlk gezi yazısı: Seyahatname, Evliya Çelebi
  İlk anı: Defter-i Amal, Ziya Paşa
  İlk oynanan tiyatro: Vatan yahut Silistre, Namık Kemal
  İlk edebiyat ders kitabı: Talim-i Edebiyat, R. Mahmut Ekrem
  İlk naturalist roman: Zehra, Nabizede Nazım
  İlk öykü: Letaif-i Rivayet, A. Mithat Efendi
  İlk hece ölçüsüyle yazılan şiir: (Tanzimat Ed. sonrası) Türkçe Şiirler, Mehmet Emin Yurdakul
  İlk gerçekçi öykü: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai
  İlk hamse sahibi: Ali Şir Nevai
  İlk tezkire: Mecalis ün Nefais, Ali Şir Nevai
  İlk sözlük: Divan-ı Lügat'it Türk, Kaşgarlı Mahmut
  İlk fabl örneği: Harname, Şeyhi (Hiciv - mesnevi)
  İlk doğa betimlemesi: Sahra, Abdülhak Hamit Tarhan
  İlk doğayı hareket içinde veren: Elhan-ı Şita (Kar nağmeleri), Cenap Şahabettin
  İlk eleştiri: Tahrib-i Harabat,Namık Kemal
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Herşey ilkler ile başlar çünkü bir şey yoksa onu öğrenmek zaman alır bu yüzden yazar ve şairlerimiz geçmiş dönemlerde bize edebiyat alanında bir çok önemli eserler vermişlerdir ve eğer onlar ilki başlatmasaydı belki de bugün çoğu edebiyat ürünü oluşmazdı o yüzden ilkler daima önemlidir.
+ Yorum Gönder