+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kutadgu Bilig Genel Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kutadgu Bilig Genel Özellikleri
  Kutadgu Bilig Genel Özellikleri  1) İslamiyet sonrası türk edebiyatının ilk edebî eseridir.
  2) İlk siyasetname.
  3) 11. yüzyılda yazılmıştır.
  4) Yusuf Has Hacib yazmıştır.
  5) Mesnevi tarzında yazılmıştır.
  6) Siyasetname türünün ilk eseridir.
  7) Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüzde de kullanılıyor.
  8) Türk dilinin Hakaniye (Çağatay) lehçesi ile yazılmıştır.
  9) Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.)
  10) İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir.
  11) Allegorik ve didaktiktir.
  12) Mesnevi nazım şekliyle ve Şehname vezin kalıbıyla yazılmıştır.
  13) 6600 beyittir.
  14) Ayrıca 173 tane de dörtlük vardır.
  15) Beyit nazım birimiyle yazılmıştır; ancak dörtlük nazım birimi de kullanılmıştır.
  16) Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eserimiz kabul edilir.
  17) Didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.
  18) Bir ahlâk ve öğüt kitabıdır.
  19) Hükümdara siyası öğütlerde bulunur.
  20) Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.
  21) 'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir.
  22) 18 ayda tamamlanmıştır.
  23) Eser Hakaniye (Çağatay) türkçesiyle kaleme alınmıştır.
  24) Dili oldukça sadedir.
  25) Eserde allegorik (sembolik) bir anlatım vardır. 4 soyut kavram üzerine kurulmuştur.


  a) Hükümdar Kün Toğdı: Adaleti,
  b) Vezir Ay Toldı: İyi yönetimi,
  c) Vezirin Oğlu Ögdilmiş: Aklı,
  d) Vezirin Kardeşi Odgurmış: Öbür dünyayı
  temsil eder.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir. Yazarı, Yusuf Has Hacip’tir. Karahanlılar zamanında (XI. yüzyıl-1070) yazılmış, ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Esrin dilinde henüz Arapça ve Farsça etkisi yoktur. Birimi beyit, ölçüsü aruz, kalıbı fe u lün/fe u lün /fe ul’dür. Bilinen üç nüshası, bugün Fergana, Viyana ve Mısır’da bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder