+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Babai isyanları nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Babai isyanları nedenleri
  babai isyanları nedenleri

  13. yüzyılda Moğol baskısıyla çok sayıda göçebe Türkmenler, Azerbaycan ve Horasan'dan Anadolu'ya göçmüştü. Ama Anadolu Selçuklu yönetimi bu kitlelerin batı kesimlerine geçmelerine izin vermiyordu. Anadolu’da yerleşik yaşama geçmiş olan Türkmenler ile bu yeni gelen göçer Türkmenler arasında da otlak ve kışlak paylaşımında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Anadolu’da dar bir bölgede sıkışıp kalan Türkmenler kısa sürede yoksulluğa sürüklendiler. Bu durum göçerler ile yerleşikler arasında çatışmalara yol açtı.
  babai.jpg

  Anadolu Selçuklu yönetimi yerleşik olan halkı koruyor ve yeni gelenleri cezalandırıyordu. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in adaletsiz yönetimi, yoksul ve haksızlığa uğrayan geniş kitlelerinin Baba İlyas'ın çevresinde toplanmasına da yol açtı. Baba İlyas'ın yardımcısı olan Baba İshak, göçebe Türkmenleri örgütledi ve onları bir ayaklanmaya hazırladı. Artık Baba İshak'tan gelecek işareti beklemeye başlamışlardı. Bu sırada II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Baba İlyas'ın üzerine asker göndermesi ayaklanmayı ateşledi.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Babai isyanı Göçer Türkler ile yerleşik Türkler arasında otlak kışlak anlaşmazlığı nedeni ile çıkmıştır. Selçukluların göçer Türklere hiç hak vermemesi sonucu göçer Türkler yoksulluğa sürükleniyorlardı. Bu durum Babai isyanına neden olmuştur.
+ Yorum Gönder