+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sanat sorunları ve kültürel yozlaşma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sanat sorunları ve kültürel yozlaşma
  Sanat sorunları ve kültürel yozlaşma

  Kültür-Sanatilişkisi: Sanat, duyguların, düşüncelerin estetik olarak
  ifade edilişi sonucu ortaya çıkar. Duyguların ve düşüncelerin ifadesiyle toplum,
  doğa ve birey yeniden yorumlanır ve anlamlandırılır. Müzik, şiir, edebiyat, resim,
  sinema vb. yollarla ifade edilen sanat, yaratıcı bir etkinliktir.
  Sanat, hem kişisel hem de toplumsal bir özellik taşır. Sanat, sanatçılar
  ,
  aracılığıyla kültüre yeni manevî ögeler katar. Sanatçı, yaşamda gözlemlediği
  herhangi bir olayı ya da sorunu kendi duygu ve düşüncelerini katarak estetik imgelerle
  yorumlayan kişidir. Bu anlamda sanatçı, insanlara toplumsal gerçeklikleri
  Sanat sorunları ve kültürel yozlaşma.jpg

  göstererek onları bir adım daha ilerleten bir aydındır. Kültür emperyalizmine karşı
  en güçlü araç, sanat ve sanatçıların yaratıcı, üretken etkinlikleridir.
  Sanat bireyden başlar, bireyin yaşadığı kültürü etkiler ve kültürleşme
  yoluyla evrensel boyuta ulaşarak tüm dünyaya yayılır.
  Kültürel yozlaşma, bir kültürün dışardan devamlı ve yoğun olarak
  ,
  kültürel ögeleri alması ve bu ögeleri kendi içinde yoğurup biçimlendirememesi
  sonucu, kültürel bütünlüğün bozulmasıdır.
  Kendi sanatçısına ve sanat ürünlerine yeterli derecede önem vermeyen ve
  sahip çıkamayan toplumların kültürleri daha çok yozlaşmaktadır. Bu konuda
  Atatürk şunları söylemiştir: “Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller lâzımdır ve
  bilirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerden biri sanattır. Bir millet sanattan ve
  sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat
  ,
  damarlarından biri kopmuş demektir Türk milletinin tarihî vasfı da güzel sanatları
  sevmek ve onda yükselmektir.”
 2. Acil

  Sanat sorunları ve kültürel yozlaşma isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder