+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Nesnelerin Yaratılışı Üzerine Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Nesnelerin Yaratılışı Üzerine Hakkında Bilgi
  Nesnelerin Yaratılışı Üzerine Hakkında Bilgi


  Nesnelerin Yaratılışı.jpg

  PARMENİDES Güney italyada Elela.M.Ö 540


  ‘NESNELERİN YARATILIŞI ÜZERİNE’adlı eserinden:


  Beni taşıyan kısraklar canımın istediği kadar.


  Götürüyorlardı, beni bu ünlü yola koyulduktan sonra


  Daimon kadınlar, bilge kişiyi kentlere aşırıp götüren.


  Burada gidiyorum bu yola taşıdılar beni uslu atla


  Arabayı çekerek, kızlar da yol gösterdiler.


  Dingil yuvalarda kaval sesi çıkıyordu


  Kızarak- acele ettikçe yoldaşlıkta


  Güneş kızları gecenin evlerine önce bırakan,


  Işığa doğru atarak başlarından örtüleri elleriyle.


  Oradadır kapısı geceyle gündüzün yollarının,


  Pervaz ve taş eşik iki yandan tutuyor onu;


  Aitherde olan kapıyı büyük kanatlar dolduruyor:


  Bol cezalı adaletin elindedir değişen kilitleri.


  Koşarak onu kızlar yumuşak sözlerle


  Kandırıyorlar ustaca, kendilerine dilli sürgüyü


  Bir anda itmeye kapıdan. Açılıyordu ağzına kadar


  Kanatlar, kapının uçmasıyla tunçtan mihverleri


  Yataklarında değiştire değiştire döndürerek


  Çengeller ve kamalarla tutturulmuş olan:indi bu kapıdan


  Dosdoğru sürdüler kızlar yol boyunca arabayla atları.


  Ve beni Tanrıça dostça karşıladı. Sağ elimi


  Sağıyla tuttu, şöyle söz söyleyerek bana dedi:


  ‘Ey delikanlı! Ölümsüz sürücülere yoldaş olarak,


  Seni taşıyan atlarla buraya ulaşan sana


  Selam çünkü kötü bir kader değil sana yaptıran


  Bu yolu yaptıran insanların dolaştıklarının dışında bu çünkü,


  Tanrı kanunuyla hak. İmdi senin her şeyi öğrenmek gerek:


  Hem doğruluğun iyice-öyle sonuçlarının, gerçek güven olmayan.


  Fakat yinede bunları da öğreneceksin, öyle-görünenlerin


  Nasıl denenir inanılırca var olması gerekirdi büsbütün geçerken her şeyden.


  Haydi, bakalım, ben söyleyeceğim sende can kulağıyla dinle


  Hangi araştırma yollarının düşünüleceği yalnız:


  Biri var – olmanın olduğu, var -olmamanın olmadığıdır,


  Bu inandırma yoludur-doğruluğun ardından yürür çünkü


  Öteki,var-olmama,var -olmamanın zorunlu olduğudur;


  Hiç bulunmaz olduğunu söylüyorum sana bu patikanın;


  Ne tanıtabilirdim var -olmayanın çünkü yapılamaz çünkü bu


  Nede bildirebilirsin; aynı şeydir çünkü düşünmekle var-olmak.


  Ortaklaşa toplu bir şeydir benim için


  Nereden başlasam; ortaya geleceğim yine çünkü zira.


  Bak aklınla bulunmayanın nasıl yinede akılla orada olduğuna sağlamca.


  Kesmeyecek çünkü var olanın var olana bağımsızlığını


  Ne düzen boyunca her yanda her biçimde ayrılacak


  Nede bir araya toplanacak biçimde


  Söylemek ve düşünmek gerek var olanın olduğunu; var olmak,


  Hiç ise yoktur; bunları düşünmeni istiyorum.


  Seni uzaklaştırdığı ilk araştırma yolu budur işte.


  Fakat sonra bir de hiç bir şey bilmeyen ölümlülerin


  Sallandıkları yol var, iki başlıların; çaresizlik yönetir çünkü


  Göğüslerindeki sallanan düşünüşü, sürüklenir giderler
  Hem dilsiz, hem körler şaşkınlar, karasız kişiler,


  Var olmakla olmamayı aynı şey sananlar hemde aynı şey değil,


  Onlarca geriye dönen her şeyin yoludur.


  Hakkından gelinmez hiç şu var olmayanın var olduğunu


  Sen bu araştırma yolundan uzak tut düşünceni,


  Çok denemiş alışkanlık bu yola itip durmasın seni


  Kullanma bakışsız gözü, uğuldayan kulağı


  Ve dili, logosla bağla karara çok kavgalı kanıtı


  Benim anlattığımı. Yalnız bir yolun anlatılışı


  Kalıyor daha o da varlığın; vardır bu yolda


  Pek çok işaret, çünkü doğmamış olduğundan yok olmazdır


  Yapısı bütündür, sarsılmaz ve hedefsizdir


  Ne bir kere var idi ne de olacaktı şimdi bir bütün var çünkü


  Bir olan toplu şey. Nasıl bir doğuş bulacaksın ona?


  Nasıl nereden yetişmiştir? Bırakmayacağım var olmayan


  Söz etmeye ne de düşünmeye seni; söylenemez düşünülmez


  Var olmadığı nasıl bir gereklik zorlamış olan onun


  Sonradan yahut önceden içten başlayarak doğmayan?


  Böylece ya büsbütün olması gerek yahut olmaması.


  Hem de var olmayandan bırakmaz inanma gücü


  Kendinden ayrı bir şeyin doğmasını.Bundan ötürü doğmayı


  Ne de ölmeyi Dike salıvermedi gevşeterek köstekledi,


  Aksine gelmekte. Bunların kararı şunda gizli:


  Vardır yahut var değil. Şimdi karar verildi, bu bir zorunluluk,


  Bir kıyıya atmaya düşünülemez söylenemez olan yolun hakikisi


  Bu değil çünkü ötekinin var ne gerçek olduğuna.


  Nasıl yok olabilir var olan öyleyse? Nasıl doğabilir?


  Doğruysa var değildir ilerde doğacaksa da öyle.


  Bölünmezdir de hep bir cins olduğunda;


  Burada biraz daha çokta değil bu onun engellerdi toplu olmaktan
  Burada biraz daha zaif de değil bütün doludur var olanla


  Bu yüzden bütün topludur;


  Var olan var olanı bitişir zira fakat kımıldamaz koca varların sınırları içinde


  Başlamaz dinmez, çünkü doğma ve göçme


  Pek uzaklara atılmıştı, gerçek inanıştır onu süren.


  Aynı şey olarak aynı şey içinde kalarak kendi kendine yatar,


  Böylece sapasağlam yerinde durur; güçlü sorunluluk


  Sınırın bağlarında tutar, onu çepeçevre saran sınırın,


  Çünkü sonsuz olamaz var olan Tanrı kanunu gereğince;


  İhtiyaçsızdır çünkü her yandan muhtaç olurdu böyle olmazsa


  Aynı şeydir düşünmekle var olma düşüncesi


  Çünkü içinde söylenmiş olarak bulunduğu var olansız


  Bulamazsın düşünmeyi. Değildir ve olmayacaktır çünkü


  Başka şey var olanın dışında çünkü kader bağlamıştır


  Bütün ve hareketsiz olmaya. Bu yüzden hepsi ad olacak


  İnsanların koyduklarının, gerçek olduğuna inanarak:


  ‘Meydana gelmek’ de ‘Yok olmak ‘ da var olmakta olmamakta,


  Yer değiştirmek ve parlayan rengi başkalaştırmakta


  Fakat son bir sınır olduğundan bütünlenmiştir


  Her yandan iyice tekerlek bir küre yığını gibi.


  Ortadan dışa her yanda bir ağırlıkta. Çünkü ne daha büyük


  Ne de daha zayıf olması zorunlu burada yahut orada.


  Ne var olmayan vardır çünkü bu onu durdururdu ulaşmaktan


  Bir cins olana ne de burada daha çok var olanın


  Burada daha az olabilmesi var olandan bütün dokunulmamış olduğundan


  Kendine her yandan eşit, aynı şekilde sınırlara dayanır.


  Burada senin için kesiyorum güvenilir sözü ve düşünceyi


  Doğrulukla ilgili. Öyle sanışlarının bundan sonra insanların


  Öğren, sözlerinin aldatıcı düzenini dinleyerek.
  İki şekli adlandırmakta karar kıldıran düşünceleri


  Bunlardan biri olmamalıydı, burada yanıldılar


  Karşıtlara böldüler şekli ve alametlerini ayırdılar


  Birbirlerinden, buraya alevin ait harlı ateşini


  Yumuşak, pek hafif, kendiyle her yanda bir olanı,


  Başkasıyla bir olmayanı koyarak; fakat öteki de kendi kendine


  Karşı yandaki ışıksız gece, koyu bir şekil ve ağır.


  Bu evren düzenini gerçeğe benzer şekilde her şeyiyle biliyorum ben sana


  Hiç bir vakit ölümlülerin herhangi bir düşüncesi seni geçmesin diye


  Bütün şeylerle ışık ve gece adı verildikte


  Ve kuvvetlerine göre olan şeylerle bunlar ve şunlar adlandırıldıktan


  Bütün(evren)doludur aynı zamanda ışık ve görünmez gece ile
  Her ikisi de eşit olan; yoktur çünkü ikisinden biri içinde olmayan


  Bileceksin şimdi aither varlığı ve aitherdeki bütün


  Yıldızları ve saf parlak güneş çırasının


  Kavurucu işlerine ve nerede meydana geldiklerine,


  Dönüp dolaşan işlerini de öğreneceksin tekerlek gözlü ayın


  Yaratılışını da, bileceksin çepeçevre kavrayan göğü de


  Nereden çıktığını ve nasıl onu götürüp bağladığını zorunluluğun


  Sınırlarının tutmaya yıldızların.


  (Söyleyeyim sana şimdi)Nasıl yeryüzü, güneş ve ay


  Ortaklaşa aither de, saman yolu da ve gök,


  En dışta bulunan, ve yıldızların sıcak gücü çabalıyordu


  Meydana gelmek için.


  En baştaki olarak Tanrıların Eros’u dönüşüp buldu…


  (Ay) Gece parlayan yeryüzü çevresinde dolaşan yabancı ışık…


  Hep gözetleyen güneşin ışınlarını.


  Yeryüzü… kökü suda.


  Nasılsa herkesteki karışımı öğelerin


  Öylece akıl insanların yanında durur; aynı şeydir


  Çünkü düşünen şey, öğelerin yaratılışı, insanlarda


  Hepsinde ve her birinde:düşüncedir daha çoğu (ışığın yahut karanlığın)..


  Böylece meydana geldiler bunlar öyle sanışa göre ve vardırlar


  Ve ilerde bundan böyle büyüyerek sona erecektir.


  Bunlara ad taktıkları insanlar, bir işaret her birine.

  Derleyen: Walther KRANZ
  Çeviren: Suat Y. BAYDUR

  Alıntı
 2. Acil

  Nesnelerin Yaratılışı Üzerine Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder