+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tbmm görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tbmm görevleri nelerdir
  Tbmm görevleri nelerdir


  Parlâmenter sistemlerde parlâmentoların genellikle kanun yapmak, hükûmeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç temel görev ve yetkisi vardır Parlâmenter bir sistem kuran 1982 Anayasası da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu üç temel görev ve yetkiye sahip olduğunu kabul etmiş, onların yanında birtakım yetkiler daha vermiştir[1] Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği görev ve yetkileri 87�nci maddesinde saymıştır:


  Tbmm görevleri nelerdir.png
  1 Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

  2 Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek

  3 Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

  4 Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

  5 Para basılmasına karar vermek

  6 Savaş ilânına karar vermek

  7 Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

  8 Anayasanın 14�üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek

  9 Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek

  10 Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tbmm bilindiği gibi açılımı türkiye büyük milletle meclisi şeklindedir. bunun dışında tbmm bilindiği gibi 23 nisan 1920 yılında kurulmuş olan bir meclistir. son olarak bu meclisin temel dayanağı bilindiği gibi "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir" ilkesidir.
+ Yorum Gönder