+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler nedir
  Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler nedir


  Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler


  Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler
  Türklerin, Müslümanlığı kabul etmeleriyle birlikte, İslamiyetin etkisinde,
  özellikle Arap ve Fars edebiyatlarının estetik kurallarına göre ortaya çıkan ve
  gelişen edebiyata ”Klasik edebiyat” (Divan edebiyatı) adı verilir.
  Klasik edebiyatta nazım birimi beyittir.Nazım şekilleri: gazel, kaside, mesnevi,
  müstezat, terkib-i bent, terci-i bent, rubai, tuyuğ, musammat vb. ‘dir.
  Klasik Türk şiirinde beyit birimi esas olduğu için şair, söyleyeceklerini bir
  beyite sığdırmaya çalışır.Beyitler, kendi içinde anlam bütünlüğü taşıdığı halde
  şiirin tamamında genellikle anlam bütünlüğü aranmaz.
  Klasik Türk şiirinde en çok işlenen konuların başında aşk, şarap, sevgilinin
  güzelliği, övgü, dini - tasavvufi konular gelir.
  Dil ağırdır.Özellikle Arap ve Fars dillerinin etkisiyle, bu dillere ait
  kelimeler, tamlamalar bolca kullanılmıştır
 2. Acil

  Klasik Türk Edebiyatında Manzum Eserler nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder