+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sivil toplu kuruluşu amaçları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sivil toplu kuruluşu amaçları nelerdir?

  Sivil toplu kuruluşu amaçları


  Sivil toplum örgütü, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardırSivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri nelerdir


  Aynı alanda çalışan ve görüş birliği etmiş insanların bir araya gelerek devletin toplumda gerekli çalışmaları yapmasını, bu alanın geliştirilmesini sağlayan topluluğa sivil toplum örgütü adı verilir. Halkın sesini devlete duyuran sivil toplum örgütleri, halkla devlet arasında adeta köprü görevi görür. Günlük yaşantıda halkın karşısına çıkabileceğini öngördüğü problemleri devlete bildirir ve bu problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Günlük hayatımız için önemli rol oynayan sivil toplum örgütleri üniversite gibi potansiyel topluluklarda ya da kendi bölgelerinde bilinç artırımına yönelik çalışmalar yaparlar. Basın yayın yoluyla da topluma ulaşmaya çalışırlar. Amaçları toplumda çalışma alanları ile ilgili bir bilinç düzeyi sağlamaktır.

+ Yorum Gönder